Opgavebeskrivelse
Opgave 1 - Karakteriser det marked, Rynkeby Foods befinder sig på

Opgave 2 - Analyser Rynkeby Foods’ interne forhold
- Business Model Canvas
- Rynkeby Foods´ økonomiske situation
- Værdikædeanalyse

Opgave 3 - Diskuter Rynkeby Foods’ anvendelse af produktparameteren
- Produktdimensioner
- Eksempel
- Produkthierarki
- Eksempel

Opgave 4 - Vurder Rynkeby Foods’ fremtidige strategier

Uddrag
Rynkeby Foods befinder sig på juicemarkedet, som i 2017 havde et detailsalg på 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 3% sammenlignet med året før.

Salget af juice er hovedsaligt koncentrat, hvor appelsin- samt æblejuice er de mest populære varianter. Dette tydeliggøres også i Rynkeby Foods´ salg

hvor salget af appelsinjuice udgør 37%, æblejuice er 33%, og de øvrige 30% omfatter produkter som f.eks. multijuice, tropisk juice og andre blandinger.

Rynkeby er i sammenhæng med dette også den største spiller, og dermed udbyder, på markedet med deres tre brands, God Morgen

Brämhults samt Rynkeby, hvor de har en markedsandel på knap 35%, efterfulgt af COOP Danmark A/S, som har en markedsandel på 10,6% i 2017.

Markedet er præget af små udbydere, men den reelle trussel for Rynkeby Foods er udviklingen af private labels produkter, i og med kvaliteten er forbedret

som gør det problematisk at differentiere sig på produktet i sig selv. Dette kan også konkluderes på baggrund af markedsandele i den danske juicebranche

hvor kategorien ”Other Private Label” i 2013 havde en markedsandel på 11%, som i 2017 er steget til 12,6%. I takt med dette, er Rynke Foods markedsandel faldende fra 2013 til 2017.

Efterspørgerne på markedet, med andre ord kunderne, omfatter et bredt udsnit af befolkningen, men med en stor overvægt i familiesegmentet

derudover appellerer markedet også til et Premium-segment, hvor den sundhedsbevidste forbruger spiller en stor rolle.

I sammenhæng med Minerva modellen kommer alle segmenter i spil som efterspørgere, fordi markedet for juice omfatter forskellige produktgrupper

herunder smoothies, juice på køl/ikke køl, friskpresset juice med videre, der henvender sig til de enkelte segmenter.

---

Rynkeby Foods har fra 2015 til 2017 haft en stigende omsætning, men i lyset af denne stigende omsætning

skal der tages højde for det faldende årets resultat, som både i 2016 og 2017 viste et underskud på henholdsvis -6 mio. kr. og -9 mio. kr. Resultatet på bundlinjen skyldes, ifølge adm. direktør

Peter Frank Andersen, at året har været præget af voldsomme forandringer, hvorefter han påpeger, det er langt fra tilfredsstillende, men ikke et overraskende resultat.

Derudover har Rynkeby Foods også investeret i en moderne pakkelinje, samt indført et ERP-system, som har medført høje omkostningsniveauer og enormt store afskrivninger.

Dette ligger også til grund for årets resultat og dens udvikling på kort sigt, hvor man på langt sigt, alt andet lige, regner med at systemet bidrager positivt til årets resultat.

Ligeledes udtaler adm. direktør, Peter Frank Andersen også, at investeringerne på langt sigt vil styrke deres position med henblik på vækst og interessen for blandt andet friskpresset- samt kølejuice.

Årsagen til den stigende omsætning, derimod, kan findes i det øget salg af smoothies og friskpresset juice.

Disse tiltag samt udviklingen i salget af smoothies og friskpresset juice formodes derfor at kunne løfte salget og forbedre Rynkeby Foods økonomiske situation.