Indholdsfortegnelse
Præsenter kort ARLA’s nuværende produktportefølje………………………………………....2

Redegør kort for Arlas internationalisering og diskuter hvor langt virksomhedens er i deres proces……………………………………………………………………………………....……….4

Arla ønsker øget vækst i Asien og er meget interesserede i at udbygge deres markedsposition i Asien……………………………………………………………………..…...7

ARLA ønsker at få analyseret afsætningsmulighederne for et’ af deres SBU’er……….....11

Vurdér og specificer på hvilket marked markedspotentialet er størst for Arlas SBU?........ 15

Litteraturliste……………………………………………………………………………………… 17

Uddrag
Arla har 9579 andelshavere med mere end 1,5 millioner køer hvilket er fundamentet for deres 6,7 milliarder kilo næringsrige mejeriproduktion, som sælges i 151 lande.

Arla specialisere sig inden for otte kategorier, hvor der sammenholdes globale trends med deres interne styrker for at vinde fremtidens marked for mejeriprodukter.

Disse otte kategorier udgøre Arlas SBU’er der har selvstændig ledelse, selvstændige budgetter, individuelle produkt udbud og markedssegmenter, som tilsammen er ét led af den store forretningsenhed. De er at finde i nedenstående tabel.

Arla fokusere på udvalgte seks regioner som der menes at have størst potentiale til at skabe en langsigtet lønsom forretning som er Nordeuropa

Mellemøsten og Nordafrika, Kina, Sydøstasien og Vestafrika , Nordamerika og Rusland. Derudver fokusere de på deres fire strategiske økonomiområder som er angivet i tabellen nedenfor.

---

Der findes 3 internationaliseringsmodeller. Born global-modellen benyttes ikke, på baggrund af at Arla ikke startede med en internationale leder, samt at de startede på hjemmemarkedet og ikke et international marked.

De kan derfor ikke defineres som born global. Netværksmodellen benyttes ikke, fordi at Arla ikke blev internationaliseret igennem deres netværk som de indgår i.

Til nedenstående besvarelse vil uppsala modellen blive benyttet. I uppsala modellen befinder Arla sig i fase 3 og 4. Dette gør de fordi blandt andet fordi at de har tilpasset deres parametermix til de forskellige regioner, og lande de befinder sig i.

Det gør de ved for eksempel at tilpasse kulturen omkring produktet, samt farven og sproget. Yderligere har de både har udenlandske salgsselskaber og etablerede produktioner i udlandet, som redegøres for længere nede i opgaven.