Indholdsfortegnelse
1. Med udgangspunkt i dine svar til delopgave 1 om Arlas samlede marketingmix skal du komme med et bud på, hvordan produktserien Jörd passer ind i virksomhedens marketingmix.
- Hint: særlig fokus på sortiment og promotion.

2. Forklar med dine egne ord hvad forskellen er på den afhængige og uafhængige omverden.

3. Redegør for hvordan aktørerne i den afhængige omverden påvirker Arla og deres udvikling af plantebaserede produkter samt hvordan Arla kan påvirke aktørerne.

4. Diskuter hvordan relevante forhold i den uafhængige omverden påvirker Arla og deres udvikling af plantebaserede produkter. 

Uddrag
- Hvis vi kigger på sortiments modellen, har produktserien Jörd et smalt sortiment, fordi der er få varegrupper, altså ikke mange forskellige typer af produkter. Derudover er det et lidt dybere sortiment, da der er flere varianter inden for varegruppen.

- Hvis vi så kigger på promotion, er Jörd blandt andet esp (emotional selling promotion), hvilket det er fordi produkterne bliver solgt efter den patos (følelsesmæssige appel) på den måde

at det er en plantebaseret produktserie, så dem der køber serien, går op i at det er plantebaserede produkter.