Problemformulering
Diskutér og vurdér hvilke parameterstrategier Arla bør anvende i forbindelse med eksport af økologisk mælk til det kinesiske marked for at opnå den optimale effekt.

Uddrag
For at opnå den optimale effekt af Arlas eksport af økologisk mælk, bør virksomheden anvende en kombination af differentieret og standardiseret marketingmix. Det bør virksomheden først og fremmest gøre, da der er stor miljøafstand fra Danmark til Kina.

Derudover er der forskelle i befolkningens udviklingsstadie, købeevne, konkurrenceforhold og i distributionskanalernes tilgænge- lighed.

I forhold til de 4 P’er skal virksomheden tage stilling til hvert enkelt parameter omkring standardisering og/eller differentiering.

Arlas produktion af økologisk mælk skal forsat standardiseres til det kinesiske marked. Så her skal Arla gøre deres nuværende mærke til et globalt brand.

Fordelene ved et globalt brand er blandt andet, at der skabes mindre forvirring vedrørende mærket, samt et ensartet globalt image, som er genkendeligt for de segmenter, af målgruppen der færdes internationalt.

Ulemper ved et globalt brand er, at der er store krav til ensartethed i kvalitet og kvantitet, samt at der er risiko for efter- ligning af brandet.

Arla har opnået et stærkt brand, da de har leveret mælk til forbrugerne siden år 2000.

Fra virksomhedens begyndelse har Arla vedligeholdt deres høje kvalitet, samtidig med at de har haft en udviklende bred produktportefølje, som har tiltrukket flere segmenter til virksomhedens målgruppe gennem årene. Dette har givet virksomheden høj kundeloyalitet.

Arla gør brug af multibrandstrategien, da virksomheden markedsfører forskellige produktkatego- rier og produktvarianter under samme brand, fx Arla Protein og/eller Arla Kærgården.

Mærket Arla har 31 brands, hvor de 5 mest kendte er: Riberhus, Karolines Køkken, Lurpak, Kærgården og Arla3.

De 31 brands dækker produkter som: ost, yoghurt, mælk, fløde, babymad, smør- og blan- dingsprodukter og koldskål.

Produkternes livscyklus4 er lang og ofte bliver de ældre produkter ikke taget af markedet, men de bliver videreudviklet med et nyt design. Derudover på grund af deres

stærke brandværdi er der få efternølere af deres produktportefølje, hvor det er prisen på produk- tet, som har en afgørende rolle for, om der bliver gjort et køb.

Derudover har Arla udviklet en ny emballage på deres økologiske mælk, hvor deres indpakning be- står af næsten udelukkende naturlige materialer, som er skånsom over for jordens ressourcer og er markedets mest miljøvenlige karton siden 20145.

Deres ”grønne karton” består af ubleget pap og et låg bestående af 100% biobaseret plast. Med dette tiltag omkring emballagen, styrkes deres brandværdi, ved at de aktivt prøver at gøre en forskel ved CO2- udledningen globalt.

Denne aktive handling vil tiltrække flere segmenter til deres målgruppe, samt skabe good-will på de internationale markeder.