Indholdsfortegnelse
1. Med udgangspunkt i den føromtalte SWOT-analyse, skal du nu lave en TOWS-analyse (Kopier din SWOT-analyse fra tidligere over i denne opgavebesvarelse, så vi kan se dit udgangspunkt for TOWS-analysen)
- Interne forhold
- Stærke sider (Strengths)
- Svage sider (Weaknesses)
- Eksterne forhold
- Muligheder (Opportunities)
- Trusler (Threats)
- TOWS-matrix
- Interne forhold
- Stærke sider (S):
- Svage sider (W):
- Eksterne forhold
- Muligheder (O):
- Trusler (T):
- Stærke sider (S):
- Svage sider (W):
- Muligheder (O):
- Trusler (T):
- SO – tiltag:
- ST-tiltag:
- WO-tiltag:
- WT-tiltag:

2. Vurdér med udgangspunkt i Porters generiske strategier Arlas konkurrencestrategi:
- Produkt:
- Pris:
- Placering:
- Promotion:
- Konkurrencestrategier (generiske strategier)
- Omkostningslederstrategi:
- Differentieringsstrategi:
- Omkostningsfokus:
- Differentieringsfokus:

3. Vurdér med udgangspunkt i Ansoff Arlas væksstrategi(er)

Uddrag
Med SWOT-analysen på plads, kan Arla vurdere på deres styrker, svagheder, muligheder, samt trusler.

Herefter skal Arla udvikle strategier, som er passende i forhold til den SWOT-analyse Arla er kommet frem til og med TOWS-matrix kan Arla analysere sig frem til strategiløsninger for SO (styrker og muligheder) i dette punkt kan anvender Arla deres styrker til at udnytte deres muligheder.

ST (styrker og trusler) anvendes til, at Arla bruger deres styrker til at bekæmpe deres trusler, ydermere viser modellen WO (Svagheder og muligheder) her kan Arla via deres strategier vende deres svagheder til styrker via hjælp fra deres muligheder.

Til sidst kan Arla med WT (svagheder og trusler) erkende deres svagheder og på denne måde undgå truslerne.

---

Andelsselskab - Der foreligger mange formelle lovkrav, der skal opfyldes, samt der er mange beslutningstagere.

Høje logistik omkostninger – Her skal der bl.a. ses på kundernes og virksomhedens adfærd i forhold til bestilling og levering, hvor de interne arbejdsgange og processer i virksomheden har stor betydning for

at dette går så gnidningsfrit som muligt for at holde omkostningerne nede, disse faktorer har indflydelse på leveringshastighed og leveringssikkerhed, som er af stor betydning for økonomien

Stor omkostning ved udskiftning af ny teknologi: Arlas produktion er stor og de har store veludviklede maskiner i deres produktion, når der skal skiftes maskiner ud til ny teknologi

hvilket de hele tiden er nødt til at være på forkant med, for at have det rigtig udstyr til deres produktion, er det en omkostningsrig post.