Indholdsfortegnelse
Internationalisering
Eksportmotiver
- Interne eksportmotiver:
- Eksterne eksportmotiver:
- Proaktive eksportmotiver:
- Reaktive eksportmotiver:
Eksportberedskab
Markedsudvælgelsesmetoder
- Tilfældighedsmetoden:
- Nærmarkedsmetoden:
- Tragtmetoden:
- Fase 1 – Markedsscreening:
- Fase 2 – Produkt og markedsspecifikke forhold:
- Fase 3 – Markedsprioritering:
- Fase 4 – Markedsvalg:
Miljøafstand

Uddrag
Eksportmotiver
- Det er en virksomheds ønsker om at markedsføre sine produkter på udenlandske markeder eller forøge sin indsats på de udenlandske markeder.

Interne eksportmotiver: Interne eksportmotiver er en virksomheds interne forhold, der danner grundlag for at markedsføre virksomhedens produkter på udenlandske markeder eller forøge indsatsen på udenlandske markeder.

Eksterne eksportmotiver: Eksterne eksportmotiver er forhold i virksomhedens omverden, der danner grundlag for at markedsføre virksomhedens produkter på udenlandske markeder.

Proaktive eksportmotiver: De proaktive eksportmotiver er årsager til, at virksomheden aktivt søger at opdyrke markedsmuligheder for sine produkter i udlandet.