Indholdsfortegnelse
Strategi:
Generisk strategi = Konkurrencestrategi:
Blue ocean strategi (& Red ocean):
Vækststrategier:
Vækst via intensivering:
Vækst via diversifikation:
Vækst via integration:
Vækst via strategisk alliance:
Porteføljeanalyse-og strategi (Boston modellen):

Uddrag
Generisk strategi = Konkurrencestrategi
- Den generiske strategi eller konkurrencestrategien er virksomhedens overordnede strategi, der udtrykker virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Enten differentiere virksomheden sig ved at have lave omkostninger eller ved at have et unikt produkt.

Step 1 – Strategisk fordel
Omkostningsfordele: Omkostningsfordele betyder, at virksomheden konkurrerer på lave omkostninger sammenlignet med konkurrenterne. Omkostningsfordelene kan principielt opstå i alle værdikædens led i alle de aktiviteter, som virksomheden involverer sig i vedrørende fx indkøb, produktion og markedsføring.
En omkostningsfordel vil være særlig udpræget, hvis den kan henføres til flere forskellige områder i virksomheden. Jo flere forskellige steder, virksomheden kan bringe sine omkostninger ned i forhold til konkurrenternes omkostninger, jo stærkere vil omkostningsfordelen være