Indholdsfortegnelse
Markedssegmentering:
Målgruppe:
Segmenteringsprocessens faser:
Fase 1 - Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet
Fase 2 - valg af segmenteringskriterier
Fase 3 – Vurdering af segmenters attraktivitet (SMUK)
Fase 4 – Valg af målgruppestrategi

Uddrag
Markedssegmentering:
- Det er en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn, fx alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livsstil, købsadfærd og forbrug.

Målgruppe:
- Det er det eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring i mod.

---

- Ved at benytte geografiske forhold kan virksomheden f.eks. opdele markedet efter land, regioner eller størrelsen på byer. Fleggaard, der er den største supermarkedskæde langs den dansk-tyske grænse, henvender sig primært til kunder i Region Syddanmark.

- Demografiske variable også kaldet de sociodemografiske variable. Disse variabler vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. Nedenfor ses følgende eksempler.

- Man kan også segmentere ud fra forbrugernes adfærd i forhold til produktet. Segmenteringen er baseret på forbrugernes kendskab til produktet gennem bl.a. medievalg, men også erfaringer med produktet er ofte et godt udgangspunkt for segmentering

- De psykografiske kriterier er det sidste hovedkriterium. Ofte er det ikke tilstrækkeligt for en virksomhed at segmentere efter de geografiske kriterier, de demografiske kriterier eller de adfærdsmæssige forhold.

Virksomhederne må også inddrage de psykografiske kriterier, hvor livsstil, holdninger og værdier er væsentlige elementer i segmenteringen. Her kan anvendes følgende livsstilsanalyser: Gallups