Indholdsfortegnelse
Omverdensmodellen
Afhængige omverden(Nærmiljø): påvirke
Uafhængige omverden(Fjernmiljø): ikke påvirke

Uddrag
Afhængige omverden(Nærmiljø): påvirke
Er dem som virksomheden har dagligt
Kontakt med og er afhængige af, ellers ville de ikke ku få deres virksomhed
Til at løbe rundt.

---

Uafhængige omverden(Fjernmiljø): ikke påvirke
Virksomheden har meget lidt kontrol over den uafhængige verden, og derfor
Nødt til at tilpasse sig, fx hvis loven lavede en regel, det kan du ikke gøre noget ved og er nødt til at indordne dig efter det. Derfor har virksomheden så lidt kontrol over den uafhængige verden.