Indholdsfortegnelse
Produkt:
Klassifikation af produktet:
Produkttyper:
Emballage:
Kvalitet:
Service:
Sortiment:
Komplimentere og substituerende produkter:
Mærkestrategi:
Branding:
Produktets livscyklus (PLC):

Uddrag
Et produkt er mere end selve produktet. Der indgår en række elementer i produktet. Det drejer sig om emballage, sortiment, kvalitet, mærke og service i tilknytning til produktet.

Klassifikation af produktet:

Kortvarige produkter:
- Kortvarige produkter forbruges samtidig med, at de anvendes. Eksempler på kortvarige produkter til konsumentmarkedet finder vi fx inden for fødevarer som brød, kaffe og sodavand og produkter til personlig pleje som creme og shampoo.

Langvarige produkter:
- De langvarige produkter forbruges over længere tid. I nogle tilfælde overflere år. Nogle eksempler er et køleskab, en kaffemaskine, en mobiltelefon og møbler.

På producentmarkedet sælges langvarige produkter som fx kontormøbler og maskiner. Når kunden udskifter de langvarige produkter, kan der være forskellige årsager til det.

---

Funktionelle kvalitet:
- Den funktionelle kvalitet omfatter de produktegenskaber, som knytter til produktets funktioner. (Sko, komfort og holdbarhed) Smagsmæssige kvalitet:

- Den smagsmæssige kvalitet omfatter de ting, som vedrører produktet udseende, farverog design. (Sko, design, farvemuligheder og moderigtighed) Imagemæssige kvalitet:

- Det drejer sig om den prestige eller det image, der er knyttet til produktet. Meget stærke brands som fx Apple har bl.a. via æblelogoet, formået at tilføre sine produkter en imagemæssig kvalitet.