Opgavebeskrivelse
Opgave 1.
Tværgående case Metalwo
Identificer og analyser virksomhedens interne forhold og vurder virksomhedens kernekompetencer .

Opgave 2.
Analyser købsadfærden for en eller flere af Metalwos kunder. Argumenter desuden for hvilke valgkriterer, som må anse for at være de vigtigste for Metalwos kunder.

Opgave 3.
Analyser Metalwos strategiske muligheder.

Opgave 4.
Tag afsæt i en af de 4 cases.
Udvælg en relevant problemstilling, analyser problemstillingen ved hjælp af modeller og teorier relateret til producentmarkedet. Med afsæt i analyserne vurderes Metalwos handlemuligheder .

Uddrag
Med afsæt i Case 3: Rosetter til konsumentmarkedet, så lyder problemstillingen, at omend Metalwo selv er dygtig til processerne omhandlende udviklingen af produkterne og udførslen af produkterne, og virksomheden selv ved egen produktion via egne maskiner er kommet frem til et produktsortiment bestående af rosetter under navnet Alu Fit Rosette Serie igennem deres egen udviklingsafdeling med ingeniører og tekniske tegnere, så bevæger virksomheden sig ud på konsumentmarkedet ved lavperioder hos deres andre kunder for at udnytte deres makskapacitet.

Derved forsøger virksomheden sig på ved direkte distribution at sælge et private label produkt, selvom det nævnes af den administrerende direktør, at de ikke er et kendt navn samt som sådan ikke takler salg til slutbrugere selv, hvori problemstillingen tydeliggøres.

For at afvikle problemstillingen og i forhold til dens afsætning kan der i hovedtræk overordnet kommes ind på virksomhedens marketingsmix, som må være mere eller i alt fald i større grad kompatibel med b2c aspektet, da virksomheden primært fungerer som underleverandør og totalleverandør, og de derfor i realiteten fungerer som flere led tilbage i forsyningskæden end detaillisten. Hertil kan det nævnes at eventuel vækst via integration kan være et oplagt valg.

Ydermere for at afvikle problemstillingen kan de generiske strategi berøres. I det virksomheden udnytter makskapaciteten foreligger der faktisk set lave omkostninger ved produktet, og virksomheden her må få tilrettelagt deres konkurrencemæssige sigte for endeligt at drage gavn af formålet ved at udnytte makskapaciteten.

Derudover i relation til et bestyrket marketingsmix, som blev berørt før, så kan virksomheden også ved de generiske strategier drage gavn af selve produktet, da produktet her hælder mod at være mere unikt; dette kan også uddybes i form af den udviklingsafdeling, som står for udarbejdelsen af produktet.

Afslutningsvist kan det konkluderes, at der er visse handlemuligheder og derfor vurderes de til at ligge over middel i en vurdering mulighederne.

Derudover efter en udbudsorienteret segmentering altså en break-down tankegang vil virksomheden slutligt kunne få større vinding af deres produkt foreløbigt, grundet de foreliggende omstændigheder af virksomheden har på dens marked.