Metalwo’s strategiske muligheder | Afsætning

Uddrag
Metalwo anvender konkurrencestrategien differentieringsstrategi da virksomheden har en bred målgruppe og henvender sig til hele markedet. De vil gerne skille sig ud fra deres konkurrenter ved at tilbyde Metalwos kunder et bredt sortiment af deres produkter, i den bedste kvalitet.

Inden finanskrisen indtraf markedet, gik det rigtig godt Metalwo. Virksomheden havde på daværende tidspunkt (2007-2008) i deres regnskabsperiode opnået et rekordresultat på 2,8 millioner kroner før skat. Dette svarede til cirka 1 million kroner mere end regnskabsåret forinden, hvor resultatet før skat var 1,7 millioner kroner.

Metalwo havde deruover høj aktivitet i virksomheden, men det ændrede sig da den århusianske virksomhed blev ramt af finanskrisen. Som følge deraf måtte virksomheden omstille sig fra at have høj aktivitet i virksomheden til, at måtte fyre medarbejdere pga. Den faldende aktivitet i virksomheden.

Finanskrisens følger kan tydeligt ses på bl.a. Virksomhedens resultatopgørelse før skat, som er faldet gevaldigt i perioden. Dog har deres nye strategiske valg, fået dem op på hesten igen, og de har placeret sig rigtig godt på markedet.

Få adgang til hele opgaven