Virksomhedens strategiske planlægning | Noter til kap 1-17

Kap 1 – Virksomhedens strategiske planlægning

 • Idé
 • SWOT-analyse: Interne: Stærke og svage sider. Eksterne: Muligheder og trusler.
 • Ønsker og værdier er grundlaget for en virksomheds idé, som swot-analysen.
 • Mål: udtryk for en ønsket fremtidig tilstand.
 • Strategier: porteføljestrategi, vækststrategi, konkurrencestrategi.

Porteføljestrategi: En virksomheds produkt har altid en begrænset levetid på et marked, derfor skal virksomheden altid have en portefølje, et sortiment af produkter der tilsammen udgør forskellige livsforløbsstadier. F.eks. introduktionsfasen, vækstfasen, modningsfasen, mætningsfasen, nedgangsfasen.

Indholdsfortegnelse
Kap 1 – Virksomhedens strategiske planlægning
Kap 2 – virksomhedens økonomistyring
Kap 3 – årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler
Kap 4 – et samlet regnskabsforløb
Kap 5 – registrering af daglige transaktioner
Kap 6 – udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Kap 7 – produktionsvirksomhedens regnskab
Kap 8 – årsrapport for selskaber
Kap 9 – virksomhedens økonomisystem
Kap 10 – virksomhedens indtægter
Kap 11 – virksomhedens omkostninger
Kap 12 – valg af afsætningsalternativ
Kap 13 – regnskabsanalyse
Kap 14 – budgettering
Kap 15 – logistikbegrebet og logistisk effektivitet
Kap 16 – indkøbsstyring
Kap 17 – lagerstyring

Uddrag
• Noter: specifikationer til poster i resultatopgørelse og balance. Yderligere oplysninger til regnskabsåret som helhed. Supplerende oplysninger om indregning og måling af visse poster i årsregnskabet.

• Anvendt regnskabspraksis: eventuel fravigelse af de grundlæggende regnskabsprincipper. Metode for indregning og måling af nettoomsætning.

Anvendt metode ved beregning af afskrivninger på anlægsaktiver. Anvendt metode ved værdiansættelse af varelageret osv.

• Mellemstore og store selskaber skal beskrive: virksomhedens forventede udvikling. Virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. Virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
 • Opgaven kvalitetstjekkes
 • Vent op til 1 time
 • 1 Download
 • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
 • Adgang nu og her
 • 20 Downloads
 • Ingen binding
 • Let at opsige
 • Adgang til rabatter
 • Læs fordelene her
Få adgang nu