Indholdsfortegnelse
16.1 Serviceydelser som begreb
- Serviceydelse
- Serviceydelse produceres i samarbejde med kunden.

Typer af servicevirksomheder

16.2 Servicepakke og værdikæde

Værdikæde for en servicevirksomhed

16.3 Serviceleverancesystem
- Frontpersonalet
- Backupsystemet
- Kunder

16.4 de syv P,er

SOR

De 3 nye p´er
- P for personale:
- P for physical evidence:
- P for processer:

16.5 Oplevelsesøkonomi

De fire oplevelses domæner
- Den horisontale dimension:

TJEKOPGAVER: SERVICEYDELSER
1. Forklar forskellene mellem fysiske produkter (varer) og serviceydelser.
2. Forklar, hvad en servicepakke er, og hvilke hovedelementer, den består af.
3. Forklar hvad der forstås ved et serviceleverancesystem, og hvad dette består af.
- Frontpersonale:
- Backupsystem:
4. Nævn og forklar kort de 7 P'er.
- Pris
- Place
- Produkt
- Promotion
- Physical evidence
- People
- Proces
5. Forklar de væsentligste forskelle på værdikæden for en servicevirksomhed og en vareproducerende virksomhed.

Kapitel 10 - Strategiske analyser
- 10.1 vækststrategier
- Gap-teori
- Vækst kan opnås via:
- Typer af diversifikation:
- Strategisk alliance:
- Koncentrisk Diversifikation
- Horisontal diversifikation
- 2 vækst via integration
- Konglomerat diversifikation
- 10.2 Blue Ocean Strategi
- Blue Ocean strategy (kim og Mauborgne)
- Strategier for RED & BLUE OCEAN
- Strategy Canvas
- Opgave om Blue Ocean Strategy
- 10.3 porteføljeanalyse
- Boston modellen (BCG Matrix)
- Boston modellen
- Malkekøer (cash cow)
- Stjerner
- Spørgsmålstegn
- Hunde

Kapitel 9 - Internationalisering
- 9.1 Virksomhedens eksportmotiver
- Generelle eksportmotiver

Virksomhedens eksportberedskab
- Interne 4p’er Produkt
- Produktion
- Personale - herunder ledelse
- Penge - økonomi
- 9.3 Internationaliseringsmodeller
- Tre forskellige internationaliseringsmodeller
- uppsala
- Born global
- Netværksmodellen
- 9.5 Information om internationale markeder
- Informationerne anvendes:
- Indsamling af informationer
- Indsamling af information
- Pestel-faktor
- Specifikke markedsforhold
- Generelle markedsforhold
- Valg af udenlandsk marked
- Måder, hvorpå virksomheder kan tjene penge på
- Value-modellen
- Revenue-modellen
- 3 Former for digitale forretningsmodeller
- 10.5 Digital Transformation og strategi
- Succesfuld digital transformation
- 10.6 Bæredygtighed
- FN's verdens mål og Global Impact

Kapitel 12 Segmentering i et international perspektiv
- 12.1 Internationale segmentering
- Segmenter i USA og Japan
- Homogene vs heterogene værdier

Uddrag
16.1 Serviceydelser som begreb
- Serviceydelser adskiller sig fra fysiske produkter på flere områder. De er uhåndgribelige i modsætning til fysiske produkter.

Når man køber et fysisk produkt i en detailbutik, (et par bukser, har man mulighed for at prøve produktet og danne sig et indtryk af pasformen, kvalitet osv.

- Det er svære at bedømme kvaliteten af en serviceydelse, inden man køber produktet. (hvordan bliver klipningen, som en frisør tilbyder?

Serviceydelse
- Er uhåndgribelig
- Kan ikke afprøves på forhånd
- Kan ikke kommes på lager
- Middel til differentiering fra andres produkter
- Skabes i samarbejde med kunden

---

Hvis man analysere en servicevirksomhed, kigger på ofte på hvilke typer af servicevirksomheder der findes. (man skelner mellem 4 typer)

- Virksomheden, der rådgiver og løser problemer - designer, revisor, ingeniører og reklame. Disse serviceydelser efterspørges typisk, fordi virksomheden ikke selv har de fornødne kompetencer.

- Virksomheder inden for støttefunktioner og facilititetservice - Hotel, rengøring og kantinedrift Virksomhederne efterspørger disse services

fordi de ofte rækker ud over virksomhedens egne primære aktiviteter (den del af værdikæden, der handler om den fysiske produktion af varer og efterfølgende marketing og service) eller kerneydelser.

- Virksomheder indenfor handel og praktiske services - handel, detail, transport og logistik. Disse services efterspørges ofte i forbindelse med virksomhedens distribution (produktets vej fra producenten til forbrugeren)

- Virksomheder inden for kommunikation og digitale services - klassiske medier og digitale medier, it-virksomheder og producenter af it-spil.

Der er specielt virksomheder med en digital infrastruktur (opbygning af virksomheden og samarbejdet mellem medarbejderne)

som derfor har en digital kommunikation eller kommunikation med deres kunder, der efterspørger disse services.