Indholdsfortegnelse
Hvad er globalisering herunder forskellen på internationalisering og globalisering?
Og hvordan har den globale handel udviklet sig – er vi mere global nu end tidligere?
Hvordan er finanssektoren blevet globaliseret?
Hvilken betydning har globaliseringen på produktionen?
Forklar begrebet outsourcing
Redegør for figur 25.5 om eksportværditilvækst.
Redegør for figur 25.6 om værdiskabelse

Uddrag
Når man så ser på værdiskabelsen, så kigger man på at det starter ved Land A. Land A laver noget værdi da de udvinder de råmaterialer som skal bruges.

Land B tilfører så mere værdi da de bearbejder produktet som giver det mere værdi.

Land C producerer det færdige produkt og tilfører produktet den sidste værdi, som produktet får.

Når Land C så sender det til Land D, så får produktet ikke mere værdi da der ikke bliver gjort mere ved det end Land C gjorde. Derfor slutter værdiskabelsen ved Land C.