Indledning
Ud fra artiklen ”Skærpet forsyningskrise vil ramme 200.000 danske job” skal følgende spørgsmål besvares. I skal kun bruge denne artikel.

Spørgsmål besvares med inddragelse af bogens teori. Opgaven vil blive bedømt ud fra jeres evne til at forklare jeres svar med inddragelse af økonomisk teori fra bogen.

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål
1. Indtegn forsyningskrisens påvirkning af dansk samfundsøkonomi i et SE/SU diagram. I skal forklare hvilken kurve der forskydes, og hvilken retning den forskydes.

2. Ud fra jeres diagram i opgave 1 forklares effekten af forsyningskrisen på vækst og inflation.

3. Hvordan vil arbejdsløsheden påvirkes af forsyningskrisen?

4. Forklar, med udgangspunkt i teori om privatforbrug, hvordan øget arbejdsløshed vil påvirke privatforbruget.

5. Indtegn den effekt I fandt frem til i opgave 4 i et u/e diagram. Forklar ud fra dette diagram hvordan forsyningskrisen kan ”afkøle den danske økonomi”.

Uddrag
Ud fra diagrammet kan man se at inflationen vil stige da den nye ligevægtspris bliver dannet ved en højere pris.

Man kan også se i diagrammet at den nye ligevægtspris bliver dannet ved en mindre mængde hvilket vil sige at det faldene udbud ikke skaber vækst.