12 Spørgsmål til Kap 22 | Noter Erhversret

Indholdsfortegnelse
1. Hvad er inkasso?
2. Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse?
3. Hvad er et eksekutionsgrundlag – og hvilke findes der?
4. Hvordan foregår en fogedsag?
5. Hvad er en insolvenserklæring?
6. Hvad er et udlæg?
7. Hvilke aktiver kan der foretages udlæg i?
8. Hvad er retsvirkningerne af et udlæg?
9. Hvad er den forenklede inkassoproces – og hvornår kan den anvendes?
10. Hvad er et betalingspåkrav?
11. Hvilke sager behandles som umiddelbare fogedforretninger?
12. Hvad er foreløbige retsmidler?

Uddrag
1. Hvad er inkasso?
Det betyder, at dem, du skylder penge, har overladt opkrævningen til enten deres egen inkassoafdeling eller et selvstændigt selskab. Inkasso foregår enten hos en advokat eller et inkassobureau.

2. Hvad forstås ved tvangsfuldbyrdelse?
Det er gennemtvingelse ved fogedrettens hjælp af krav, som enten er fastslået på en særlig kvalificeret måde, fx ved dom, eller umiddelbart kan fuldbyrdes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu