Spørgsmål til farvelære | Noter Billedekunst

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål til farvelære
1. Hvad vil det sige, at farver er relative?

2. Begrebet spektralfarver kommer fra fysikken og dækker over de farver, man kan se i regnbuen og i et prisme. Hvad kendetegner disse farver (se s. 16 nederst)?

3. Beskriv kort farvecirklen på s. 16. Hvordan er cirklen bygget op? Definer desuden følgende begreber:
● Primærfarver:
● Sekundærfarver:
● Tertiære farver:

4. Hvad er akromatiske farver?

5. Hvad er brækkede farver, og hvordan laves de?

6. Forklar kort de fire kontrasttyper og deres virkning:
● Komplementærkontrasten
● Kold/varm kontrast:
● Lys/mørk kontrast:
● Kvalitets–og kvantitetskontrast:

Kontrasttyper:

Uddrag
1. Hvad vil det sige, at farver er relative?
Relativ betyder, at farvens karakter skiftes alt afhængigt af hvilke omgivelser farven er knyttet til.

Farver ses i forhold til hinanden. Og den måde farven virker på på os har meget at gøre med hvilke andre farver, som farven er knyttet sammen med eller til.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu