Spørgsmål 1-22 | Erhversret

Indholdsfortegnelse
1. Hvad forstås ved et køb?
2. Hvad er et specieskøb?
3. Hvad er et genuskøb?
4. Hvad forstås ved levering?
5. Hvad forstås ved individualisering?
6. Hvad forstås ved bindende individualisering?
7. Hvad forstås ved fordringshavermora?
8. Hvor er leveringsstedet i henhold til købeloven?
- Pladshandel
- Distancehandel (også kendt som Forsendelseskøb)
9. Forklar de forskellige transportklausuler.
- Forsendelseskøb med aftalte klausuler
10. Hvor meget skal en køber betale for en vare?
11. Hvordan kan en sælger misligholde en købeaftale?
12. Hvilke misligholdelsesbeføjelser har køber ved sælgers misligholdelse?
13. Hvad forstås ved successiv levering?
14. Hvad forstås ved anticiperet misligholdelse?
15. Hvad er sælgers ansvarsgrundlag ved forsinkelse?
- Specieskøb
- Genuskøb
16. Hvad forstås ved den positive opfyldelsesinteresse? (Er et udtryk for at man stilles som om at aftalen oprindeligt blev overholdt)
17. Hvad forstås ved en mangel?
18. Hvad er ansvarsgrundlaget ved mangler?
19. Hvad forstås ved vanhjemmel?
20. Hvad er ansvarsgrundlaget ved vanhjemmel?
21. Hvad forstås ved forventet misligholdelse?
22. Hvad forstås ved morarenter?

Uddrag
1. Hvad forstås ved et køb?
Et køb opstår når den endelige bindende aftale er på plads mellem sælger og køber. Denne købsaftale angiver sælgers og købers forpligtelser. (gensidig bebyrdende)

2. Hvad er et specieskøb?
En vare, der er unik – sælger kan kun opfylde aftalen med en bestemt vare.

3. Hvad er et genuskøb?
Varer, der er flere af, en del af en mængde – sælger kan vælge mellem flere. (Arts bestemte genstande)

4. Hvad forstås ved levering?
Ved levering forstås de handlinger, som sælger skal foretage sig, så køber kan komme i besiddelse af varen. Der er leveret, når varen er stillet til rådighed for køber. Levering er derfor ikke altid det samme som fysisk overgivelse til køber.

5. Hvad forstås ved individualisering?
Hvor sælger har bestemt, hvilke varer køber skal have, og har skilt dem fra de øvrige varer, fx ved navnemærkning.

6. Hvad forstås ved bindende individualisering?
Sælgeren sætter købers varer til side med navn med samtykke fra køber.

7. Hvad forstås ved fordringshavermora?
Når købers forhold er årsag til, at sælger ikke kan levere varen som aftalt. Medfører risikoovergang mv.

Det kan for eksempel være, at køber ikke er hjemme når en vare leveres på det aftalte tidspunkt. Her vil risiko alligevel gå over til køber før selve leveringer fra sælger til køber.

--- Fortsættes på næste side ---

Købelov § 37
Bærer sælgeren faren for salgsgenstanden, men køberens forhold har bevirket, at den ikke bliver leveret i rette tid, overføres faren på køberen, ved køb af genstande efter art, dog ikke forinden bestemte genstande er udskilte for ham.

8. Hvor er leveringsstedet i henhold til købeloven? Pladshandel
- Afhentningskøb

Købelov § 9
Sælgeren har at levere salgsgenstanden på det sted, hvor han ved købets afslutning havde sin bolig. Drev han på dette tidspunkt forretning, og stod salget i forbindelse dermed, skal levering ske på forretningsstedet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu