Phone4u | Erhversret

Indledning
Teleselvskabet, Phone4u, er en ny udbyder på det danske telemarked. Virksomheden vælger derfor at lave reklamer der fortæller om virksomhedens opstartstilbud samt diverse priser. Dette bliver blandt andet beskrevet som ”Fast lav pris, for altid”.

Forbrugeren, Jytte Jørgensen, havde for nyligt bestemt sig for at skifte sit abonnement og efter at have set reklamen for Phone4u, vælger hun dette nye opstartstilbud.

Jytte bliver oprettet efter et par dage, men da Jytte modtager regningen for teleselvskabet, er det ikke den aftalte pris der skulle betales.

Indholdsfortegnelse
Selvvalgt case 2

Metodevalg og metodeanvendelse 2

Juridisk problemfelt 3

Resultat af analyse 3

Perspektivering 4

Litteraturliste 5

Internetsider 5
- https://www.forbrugerombudsmanden.dk/find-sager/markedsfoeringsloven/sager-efter-markedsfoeringsloven/vildledning/teleselskab-undlod-at-oplyse-om-gebyr-i-markedsfoeringen/ 5
- https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/426 5
- https://erhvervsjura.systime.dk/?id=536 5

Bilag 5

Hele paragraffer §5 samt §6 5

Uddrag
Der vil i det følgende afsnit blive redegjort for hvilke retskilder der vil blive anvendt i opgaven, samt hvilke teorier der vil blive anvendt for at belyse det udvalgte problemfelt.

Lovgivningen for vildledende markedsførings forekommer i markedsføringsloven §5 samt §6.

---

For at uddybe viden indenfor det omhandlende emne er der blevet perspektiveret på baggrund af en tidligere sag fra forbrugerombudsmanden. Denne sag handlede om et andet teleselskab der ikke oplyste om et ekstra gebyr.

Sagen er fra d. 18. december 2018, og startede da forbrugerombudsmanden modtog en række klager over teleselskabets ulydighed om gebyret.

Klagerne omhandlede at det ekstra gebyr ikke blev oplyst tilstrækkeligt fra virksomheden, og at virksomheden havde markedsført den pågældende pris som ”for altid” trods det senere tilføjede gebyr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu