Indholdsfortegnelse
Kortvarige produkter
Langvarige produkter
Produkttyper på konsumentmarkedet
Når man skal analyse købsadfærd er det vigtigt at kende produkttypen.
Produkttyper på producentmarkedet
Emballage
Service
Eksempel på service før og efter ved køb af en bil

15.2 Kvalitet

15.3 Sortiment

15.4 Mærkestrategi

15.5 Branding

15.6 Produktets livscyklus (PLC)

Uddrag
15.2 Kvalitet

Kvalitet: er produktet evne til at kunne indfri forbrugerens ønsker og behov, og skal derfor ses for den enkelte forbrugers synspunkt.

Kvalitet bliver inddelt i funktionel kvalitet, smagsmæssig kvalitet og imagemæssig kvalitet.

Funktionel kvalitet
Den funktionelle kvalitet omfatter de produktegenskaber, som knytter sig til produktets funktioner.

performance quality

imagemæssig kvalitet

Imagemæssig kvalitet eller psykologisk kvalitet drejer sig om den prestige eller det image, der er knyttet til produktet.
brand image

Den smagsmæssige kvalitet

De ting som vedrører produktets udseende, farver og design

---

15.3 Sortiment

Virksomhedens sortiment kan beskrives i to dimensioner

Virksomhedens sortiment kan beskrives i to dimensioner. Sortimentsbredden, som udtrykker hvor mange varegrupper virksomheden tilbyder.

Sortimentsdybden er den anden dimension som, udtrykker hvor mange varianter, der findes inden for en varegruppe.
width of the product range

sortiment bredde

Hvis der tilbydes få varegrupper, kaldes sortimentet smalt, og hvis der bliver tilbudt en stor varegruppe bliver det kaldt et bredt sortiment.

Sortimentsdybden er et udtryk for, hvor mange varianter der findes inden for en varegruppe.

Hvis der er mange varianter inden for en varegruppe, er sortimentet dybt. Hvis der er få varianter er sortimentet fladt.