SMP-modellen:

  • Modellen benyttes, når virksomheden i forbindelse med sin markedsføringsstrategi, skal fastlægge segmentering, målgruppevalg og positionering.
  • Markedet inddeles i ensartede mindre grupper.
  • Hvert segment vurderes, her vælges målgruppen.
  • Grundlaget for den fremtidige markedsføringsindsats.
  • Dernæst skal virksomheden fastlægge, hvordan den gerne vil opfattes i målgruppens bevidsthed.

Segmenteringsprocesen

  • Segmentering er en proces, der gennemføres for at inddele et marked i homogene brugergrupper med homogene præferencer i forhold til virksomhedens produkt. Disse ensartede grupper kaldes segmenter

 

Indholdsfortegnelse
SMP-modellen:
Segmenteringsprocesen
Segmenteringsprocessen (trin for trin)
Nye segmenteringsmåder
Personaer