Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
Besvar nedenstående spørgsmål:

Opgave 2:
Diskuter i grupper følgende emner:

Opgave 3:
Se og test jer selv i alternative segmenteringsmodeller. Besøg følgende hjemmesider:
1. https://tns-gallup.dk/
2. http://conzoom.dk

Opgave 4:

Opgave 5:

Opgave 6:

Uddrag
1. Hvad er formålet med, at en virksomhed segmenterer et marked?
Ved at inddele potentielle kunder på et marked i segmenter - ud fra antagelsen om

at segmenterne har ensartede reaktioner på virksomhedens markedsføringsindsatser, kan virksomhederne opnå en dybere forståelse for de behov og forventninger, der er hos de nuværende og fremtidige kunder.

2. Gør rede for begrebet segmentering og forklar segmenteringsprocessen. Tegn og forklar.
Virksomheden skal tilpasse deres marketing mix til den valgte målgruppe. Før virksomheden kan fastlægge sin målgruppe, skal, den først gennemføre en segmentering.

Segmentering er den proces, som gennemføres for at opdele et marked i ensartede brugergrupper med ensartede præferencer i forhold til det enkelte produkt.

---

5. Hvad er et segmenteringskriterium? Er der specifikke krav til valg af kriterier? Hvorfor?
Er en variabel, der kan anvendes til at underopdele konsumentenhederne i segmenter.

(segmenteringskriterier, overskuelig begrænser antal af segmenteringskriterier, anbefales to til tre. Demografi, Geografi, Adfærd og Psykografi).

6. Gør rede for de overordnede segmenteringskriterier på henholdsvis B-2-C og B-2-B. Hvad er forskelle, ligheder?

7. Gør rede for formålet med SMUK-modellen.
SMUK modellen er en model som bruges til at vurdere hvilke segmenter virksomheden skal bruge for at vælge deres målgruppe. ...

Ved hjælp at denne model kan virksomheden spare penge, tid og en masse ressourcer. Nu kan de nemlig nå ud til den rigtige målgruppe og komme i direkte kontakt med dem som giver virksomheden værdi.