Redegør for den kolde krig og Danmarks position i denne.

Analyser film med henblik på at undersøge årsager til tvangsflytningen samt skildringen af Danmarks rolle.

Diskuter hvilke konsekvenser flytningen har haft for Thuleboerne og kunne Danmark have handlet anderledes. Vurder om filmen er udtryk for en grundfortælling eller en modfortælling.

Indledning
Den kolde krig der lå i perioden mellem slutningen af 2. Verdenskrig 1945 til Berlinmurens fald i 1989, og var baseret på USA og Sovjetunionen politiske uenigheder.

Det stod derfor mellem de to stormagter, USA og Sovjetunionen og deres allierede. Grunden til at krigen er kaldt den kolde krig er på grund af at stormagterne aldrig havde direkte konfrontation med våben.

I denne opgave vil jeg til start redegøre for den kolde krig og Danmarks position i krigen, derefter har jeg set en dokumentar som jeg vil lave en medieanalyse af og afslutningsvis, vil jeg diskutere/vurdere på baggrund af dokumentaren om, hvilke konsekvenser det har haft med flytningen af thuleboerne og om Danmark kunne have gjort det anderledes.

Indholdsfortegnelse
Indledning..................................................................................... 3
Redegørelse................................................................................... 3-5
Analyse........................................................................................5-8
Diskussion....................................................................................8-9
Konklusion.....................................................................................9
Bilag...........................................................................................9-10

Uddrag
Den kolde krig var en storpolitisk konflikt, der var baseret på de konflikter mellem USA og Sovjetunionen i perioden fra slutningen af anden verdenskrig i 1945 til og med 1991. Grunden til navnet, er fordi supermagterne ikke gik direkte i kamp.

USA og Sovjetunion var klart stærkere end nogle af de andre stormagter og de blev derfor kaldt supermagter. De to supermagter satte præg på verdenspolitikken. Hver af de to supermagter havde en blok, Østblokken og Vestblokken.

De forskellige meninger som de to blokke havde, påvirkede en stor del af omverdens internationale komplikationer. Modsætningen som lå mellem de to blokke, omhandlede en kamp mellem samfundssystemer og mellem stater.

Ideologierne der var i omløb under den kolde krig, var kommunisme samt liberalisme, i Sovjetunionen var den herskende ideologi kommunismen, hvor den herskende ideologi i USA var liberalisme, hvilket også er de to største modsætninger inden for ideologierne. Selve krigen vil ikke kunne forstås, hvis ikke der var inddraget ideologier af de to stormagter.