Historie Opgave | Om koloniseringen af Grønland

Indledning
Grønland blev i starten af 1700-tallet koloniseret af den danske præst Hans Egede. Fra 1720’erne og frem til 1979 har Grønland fungeret som dansk koloni, indtil de i 1979 fik hjemmestyret, der resulterede i en overdragelse af en række ansvarsområder, som i læng-den skulle resultere i et mere selvstændigt Grønland. De hører fortsat under det danske kongehus, og er også repræsenteret med 2 mandater i det danske parlament. Siden har Grønland fået mere og mere selvstændig magt.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemstillinger
3.
Perspektivering

Uddrag
I kildeteksterne er det gennemgående tema overvejende meget Grønlands selvstændighed, og hvordan de er eller kan blive i stand til at være selvstændige. Kilderne vurderer, om det er rationelt, at et så lille folk med så store geografiske områder skal være selvstændigt, og om det er muligt for dem at opretholde selvstændighed.

Kilden er især relevant, da den giver et præg på, hvordan kritikerne af Grønlands selvsty-re argumenterer for, at Grønland skal høre under Danmark endnu. Petersen fokuserer som sagt især på den fejlende socialpolitik, men nævner også, at Grønland har potentiale til at blive selvstyrende, såfremt Danmark kan agere på vegne af deres socialpolitik og sætte nogle krav.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter