DIO | Grønland

Problemformulering
1. Redegøre for politiske og økonomiske forhold i Grønland siden anden verdenskrig.
2. Analyser Grønlands økonomiske udvikling og hvilke faktorer, der har gjort at de er havnet i den nuværende situation.
3. Vurder Grønlands afhængighed af den tidligere kolonimagt (Danmark).

Indledning
Da jeg skulle vælge et land til min DIO opgave, var jeg ikke et sekund i tvivl om, hvilket land jeg skulle vælge; mit fødeland Grønland. Grunden til, at jeg har valgt Grønland er først og fremmest, at jeg gerne vil vide mere om de politiske og økonomiske forhold, der har formet Grønland efter anden verdenskrig.

Jeg kender en del historie om Grønland, men er ikke førhen gået i dybden med årsagerne til landets udvikling fra krigen frem til dags dato. Hvad er det der har gjort, at Grønland i dag er så afhængig af andre landes ressourcer og hvordan påvirker det landets økonomi?

Hvorfor er Grønland f.eks. på flere måder så dybt afhængig af Danmark, og kunne Grønland klare sig selv uden dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik? Hvorfor er Grønland mere knyttet til Europa, selvom landet geografisk er meget tættere på Canada og USA? Kunne disse lande i realiteten have indflydelse på grønlandske økonomi? Disse tanker har været med til at forme følgende todelte problemformulering

Indholdsfortegnelse
Indledning: 3
Problemformulering: 3
Metode: 3
Fakta om Grønland: 4
Redegørelse for Grønlands udvikling: 5
Modernisering 1945-1979 5
Hjemmestyre 1979-2009 5
Grønlandsk Selvstyre 2009-nu 6
Analyse: 6
GINI koefficient 7
Lorenz kurven 7
Kildekritik 7
Vurdering: 7
Konklusion: 7
Punkter til videre diskussion: 7
Undringsspørgsmål: 7
Kildeliste: 8
E lærerbog: 8
Internet: 8
Bilag 9
Bilag 1 9
Bilag 2 10
Bilag 3 10

Uddrag
Modernisering 1945-1979:
Efter anden verdenskrig blev kontakten og forsyningen genoprettet mellem Grønland og Danmark, efter at have været lukket under krigen. Det skyldes, at Danmark under krigen var overtaget og besat af Nazi Tyskland. Der blev investeret i Grønlands sundhedsvæsen og uddannelser i Grønland og modernisering blev på denne måde skudt i gang.

Der var dog fortsat isolation og monopol i landet, da det var et ønske fra landsrådet i Grønland. Men isolationen varede ikke længe efter krigen, da den blev ophævet i 1948 af daværende Statsminister Hans Hedtoft, hvilket derefter åbnede op for etableringen af grønlandske og danske private erhverv i Grønland.

Grundlovsændringen i 1953 førte til to pladser i det danske Folketing, og Grønland var ikke længere en koloni men en dansk amt. I perioden byggede den danske stat fiskefabrikker, som havde til formål at skabe vækst i landet. Det viste sig, at være en god investering, da fiskeriet til dags dato er Grønland vigtigste indtægtskilde.

Hjemmestyre 1979-2009:
I 1979 blev Grønlands hjemmestyre indført, da det blandt højtuddannede grønlændere var et ønske, at Grønland blev et mere selvstændigt land. Målet var, at Grønland i højere grad selv skulle styre det grønlandske samfund.

Ønsket om et mere selvstændigt Grønland bundede særligt i en følelse af uretfærdighed hos den grønlandske befolkning, da der eksempelvis var lavere løn til personer der var født i Grønland. Målet med hjemmestyret var ligeledes, at skabe et mere grønlandsk Grønland, da der frem til 1979 fandt en danisering sted i Grønland fra dansk side, eksempelvis ved at køre danske former for administration og lovgivning.

Der blev således startet en såkaldt grønlandisering, hvor der blev arbejdet mod daniseringen for derigennem at skabe forhold der bundede i grønlandske normer og værdier. Siden hjemmestyrets indtræf, har Grønland modtaget bloktilskud fra Danmark, idet landet ikke kunne klare sig rent økonomisk. Gennem tiden er bloktilskud steget fra 2 mia. til 3.6 mia. , da behovet er steget markant i takt med befolkningstilvækst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu