Grønland: Etablering og fastholdelse af fordomme | DHO

Resume

Relationen mellem Danmark og Grønland, har lige siden Hans Egedes etablering af de koloniale forhold, været præget af stigmatiseringer. Etableringen og fastholdelsen af fordomme om det grøn-landske folk, har fortsat indflydelse på Grønlands nationale identitet. Dette belyses i medierne såvel som nutidens litteratur, samt i Hans Egedes normative beretninger om grønlændere. En postkolonial analyse af sådanne værker, indikerer at Hans Egedes tendentiøse fremstillinger stadig kan spores i præsens’ litteratur, navnlig i form af de stereotypier, som grønlændere bestandigt bliver mødt af.

Indledning
Danmarks kulturimperialistiske indgreb under koloniseringen af Grønland har medført et kompliceret og ulige forhold, hvor Grønlands nationalidentitet og kultur er blevet undertrykt. Grønlænderene blev set som et mindreværdigt naturfolk der skulle tæmmes, reddes og kristnes, og de blev fortalt at deres kultur var værdiløs. Alt imens spirede stigmatiseringerne om det grønlandske folk i Danmark. Grønlændere bliver i dag fortsat mødt af stereotypier som værende et fordrukkent og mindre civiliseret folkefærd.

Disse fordomme skaber et hav af sociale problemer, som får unge grønlændere i særdeleshed til at stille spørgsmålstegn ved deres nationale identitet.2 Det er vanskeligt at aflive disse for-ældede og danske forenklinger af grønlænderne, som efter alt at dømme skaber en afstand og et had mellem rigsfællesskabets folk og kulturer. På baggrund af en undersøgelse af hvilken rolle Grønlands historie, Danmarks kolonisering og danske normer har spillet for Grønlandsk nationale identitet, vil jeg analysere Hans Egedes ”Det gamle Grønlands nye perlustration”, med særligt fokus på stigmati-seringen af det grønlandske folk.

Ud fra analysens resultat vil jeg diskutere hvorledes Hans Egedes beskrivelser af det grønlandske folk kan have etableret samtidens aktuelle fordomme, samt vurdere grundlaget for hans potentielle tendentiøse udgangspunkt i skitseringen af Grønland. Yderligere vil jeg inddrage en lyrisk analyse af Josef Tarrak-Petrussens ’Tupilak’ fra 2016, med fokus på sangerens fortolkningen af den postkoloniale relation mellem Grønland og Danmark, samt fremstillingen af samtidens aktuelle fordomme.

Indholdsfortegnelse
RESUME 1

INDLEDNING 3

REDEGØRELSE 3

KOLONISERINGEN 4

INDUSTRIALISERINGENS TILTAG 4

DANMARKS INDTOG PÅ GRØNLAND 5

INTRODUKTION TIL ANALYSE OG FORTOLKNING AF ”DET GAMLE GRØNLANDS NYE PERLUSTRATION” 5

HISTORISK KILDEANALYSE 5

KILDENS HENSIGT OG FREMSTILLING AF DENNE 6

LYRISK ANALYSE AF ”TUPILAK” 7

DISKUSSION 8

KONSEKVENSERNE AF KOLONISERINGEN 8

KONKLUSION 10

BIBLIOGRAFI 11

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her