Indholdsfortegnelse
* Segmenteringsbegrebet

* Konsumentenhed

* Segmenteringsprocessen
-> Fastlæggelse af konsumentenhed

Eksempler på konsumentenheder
- Konsumentmarkedet
- Producentmarkedet
-> Fastlæggelse af segmentkriterier
-> Segmenteringskriterier på konsumentmarkedet

Segmenteringskriterier på konsumentmarkedet
- Psykografiske
- Adfærdsmæssige
- Demografiske
- Geografisk

Minervamodell

Sammenfatning af segmenterne i Minervamodellen
- Segment
- Personlighed
- Engagement
- Informationskilde
- Politiks holdning
- Blå
- Grøn
- Rosa
- Violet

- Den situationsbestemte forbruger

-> Segmenteringskriterier på producentmarkedet

Segmenteringskriterier på konsumentmarkedet
- Hoved-kriterier
- Segmentkriterier
- Eksempler
- Indkøbskriterier
- Produktionskriterier
- Demografiske kriterier

- Demografiske kriterier

* Målgruppevalg
-> Segmentinddeling
-> Segmentvurdering
- Størrelse og vækst:
- Muligheder for bearbejdning:
- Udgifter ved bearbejdning:
- Konkurrencesituationen i segmentet:

-> Målgruppestrategi

Målgruppestrategier
- Parametermix
- Målgruppe
- Udifferentieret markedsføring
- Differentieret markedsføring
- Koncentreret markedsføring
- En-til-en markedsføring
- Udifferentieret markedsføring:

- Differentieret markedsføring:
- Koncentreret markedsføring:
- En-til-en markedsføring:

-> Endeligt valg af målgruppe

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
* Segmenteringsbegrebet
-> Segmentering er en proces, der gennemføres for at inddele et marked i homogene (ensartede) brugergrupper med homogene præferencer i forhold til virksomhedens produkt. Disse ensartede grupper kaldes segmenter.

-> Stort set alle markeder kan inddeles i et antal segmenter, som hver især rummer en gruppe mennesker med ensartede behov og ønsker. De forskellige segmenter udgør tilsammen hele markedet.

---

-> Fastlæggelse af segmentkriterier
* Når den store gruppe af konsumentenheder opdeles i segmenter, sker det ved at anvende forskellige segmentkriterier

* Når virksomheden skal finde de segmentkriterier, den vil bruge til at opdeling af konsumentenheden, skal den tage hensyn til, at der kuner:
• Et begrænset antal segmenteringskriterier
• Virksomheden kan anvende et begrænset antal kriterier, så de ved segmenteringen får et operationelt og overskueligt antal segmenter, som regel bør man højest anvende 3 kriterier i kombination. Hvis man anvender mange segmenteringskriterier, bliver segmenteringen uoverskuelig.
• Relevante segmenteringskriterier
• De segmenteringskriterier, der anvendes, skal være relevante.
• Når produktet kan sælges på begge markeder, kan virksomheden vælge at segmentere dem hver for sig.