Indholdsfortegnelse
Kap 11: Segmentering, målgruppevalg og positionering
- Målgruppebeskrivelse:
- Markedssegmentering:
- Målgruppe:
- Målgruppebeskrivelse:
- Segmenteringsprocessens faser:
- Segmenteringsprocessen
- Beskrivelse af relevante forhold for produkter på markedet:
- Valg af segmenteringsvariable:
- Udarbejdelse af en segmenteringsmatrix
- Segmenteringsvariable
- Livstilsanalyser
- Målgruppestrategi
- Positionering

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Markedssegmentering:
- En proces der gennemfører for at indlede et marked i homogene brugergrupper og homogene præferencer i forhold til virksomhedens produkt
- De ensartede grupper kaldes for segmenter
o Mennesker som har ensartede behov samt ønsker
 Fx alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livstil, købsadfærd og forbrug.