Indholdsfortegnelse
1. Virksomhedens Markedsføringsstrategi
2. SMP-Modellen (segmentering, målgruppevalg, positionering)'
3. Segmentering
4. Målgruppevalg
5. Markedsføringsmæssige konsekvenser

Uddrag
Segmentering har store konsekvenser for den måde virksomheden bearbejder markedet på.

Ofte kunne det synes hensigtsmæssigt at segmentere markedet ud fra f.eks.; købere, influenter eller distributionskanaler, i stedet for konsumentenheder.

Målgruppe for kommunikationsindsats: Ved produkter til børn -> synes måske forældre kan være segment -> men så er der ikke tale om segment, men målgruppe for kommunikationsindsats.

Distributionskanaler: Modetøj sælges til Spanien -> gode muligheder for salg til stormagasiner -> vælg målgruppe ud fra de brugere, som lægger deres køb i den pågældende distributionskanal = ”omvendt segmentering”

Ved segmentering og målgruppevalg får virksomheden grundlag for at optimere indtjening!