Indholdsfortegnelse
Interne:
- Proaktive:
- Reaktive:

Eksterne:
- Proaktive:
- Reaktive:

Kapitel 9.4 - Markedsudvælgelse
1. Tilfældighedsmetoden - passivt markedsvalg

2. Nærmarkedsmetoden

3. Tragtmetoden - aktivt markedsvalg
- Geert Hofstedes 6 kulturdimensioner
- Lav kontekst
- Høj kontekst

Kapitel 10.4 - Digitale forretningsmodeller
- Forretningsmodel: Købmænd
- Forretningsmodel: Mellemmænd
- Forretningsmodel: Bagmænd

Kapitel 10.5 - Digital transformation og strategi
- Succeskriterier for digital transformation
- Hastighed
- Skalering
- Værdiskabelse

Kapitel 19.6 - Prisfastsættelse på B-2-B markedet
Kapitel 19.7 - Krydspriselasticitet

Uddrag
Exportmotiver er årsagerne til, at en virksomheds ønsker om at markedsføre sine produkter på udenlandske markeder eller forøge sin indsats på de udenlandske markeder.

Der er både interne og eksterne eksport motiver:
Interne:

Proaktive: For større virksomheder med en professionel ledelse og gode interne forudsætninger vil de interne, proaktive eksportmotiver have høj prioritet.

Reaktive: Interne forhold kan presse en virksomhed til at rette blikket mod eksportmarkedet.

Eksterne:
Proaktive: Når virksomheden aktivt fokuserer på en række markedsforhold i udlandet, der kan give anledning til vækst, taler vi om eksterne, proaktive eksportmotiver

Reaktive: De eksterne, reaktive eksportmotiver bliver relevante, når forhold i virksomhedens omverden presser den til at søge nye markeder.

---

• Høj kontekst kommunikation er baseret på small-talk og indirekte, underforstået kommunikation. Symboler og kropssprog er vigtigere end ord og tal, og der fokuseres på langvarige relationer – relationship focus.

• Fjern- og mellemøstlige lande er karakteriseret ved høj kontekst, men også en del sydeuropæiske lande har klare træk i retning af høj kontekst.