Kapitel 2: Virksomhedstyper og ejerformer

Kapitel 3: Virksomhedens grundlæggende økonomi

Kapitel 4: Indtægter og omkostninger

Kapitel 5: Virksomhedens indtjening

Kapitel 6: Forretningsplan og forretningsmodel

Opgavebeskrivelse
Kapitel 2: Virksomhedstyper og ejerformer
Opgave 1
Hvad betyder personlig hæftelse?
Hvad betyder solidarisk hæftelse?
Hvad betyder begrænset hæftelse?
Ved hvilken ejerform har man solidarisk hæftelse?
Ved hvilke(n) ejer form(er) har man begrænset hæftelse?

Opgave 2
Hvilken virksomhedstype er der tale om i det viste logo?
Hvilken ejerform er virksomheden Stereoudsalget A/S etableret som?
Hvordan hæfter ejeren/ejerne for eventuel gæld i virksomheden?
Hvilke fordele og ulemper er der ved f.eks. at vælge at etablerer en enkeltmandsvirksomhed?

Kapitel 3: Virksomhedens grundlæggende økonomi
Opgave 3
- Hvad viser en resultatopgørelse?
- Hvad viser en balance?
- Hvad viser aktiver?
- Hvad viser passiverne?
- Hvorfor skal aktiver og passiver balancere?
- Hvordan beregnes virksomhe-dens resultat?
- Hvad viser ved renteomkostnin-ger?
- Hvad omfatter en virksomheds indtægter?
- Hvilke omkostninger kan en virksomhed have?

Kapitel 4: Indtægter og omkostninger
Opgave 4
BookShop A/S er ved at anskaffe nyt inventar til deres forretning på Strøget i København.
Der foreligger følgende oplysninger om inventaret:

Opgave 5
I detailforretning Shop Amok, der sælger modetøj til piger i alderen 15-25 år, er kapacitetsomkost-ningerne konstante. Når afsætningen er 100.000 stk. udgør kapacitetsomkostningerne pr. stk. (KE) kr. 25.

Hvor meget udgør kapacitetsomkostningerne pr. stk., når afsætningen er 125.000 stk.?

Opgave 6
Hallo A/S fremstiller højtalere til surround-sound anlæg. De variable omkostninger pr. højtaler (VE) er beregnet således:

Kapitel 5: Virksomhedens indtjening
Opgave 7
I produktionsvirksomheden KENTOP forventer man for det kommende halvår følgende for pro-duktet NOTE:

Kapitel 6: Forretningsplan og forretningsmodel
Opgave 8
- Hvad er en forretningsplan?
- Hvad udtrykker en virksomheds idé?
- Hvad er et etableringsbudget?
- Hvad er et resultatbudget?
- Hvad er et likviditetsbudget?
- Hvilke finansieringsmuligheder har en virk-somhed?
- Hvad beskriver en forretningsmodel?
- Hvad er forskellen på en forretningsplan og en forretningsmodel?
- Hvad betyder disruption?
- Hvorfor skal en virksomhed være opmærksom på risikoen for disruption?

Uddrag
Opg. 5
I detailforretning Shop Amok, der sælger modetøj til piger i alderen 15-25 år, er kapacitetsomkost-ningerne konstante. Når afsætningen er 100.000 stk. udgør kapacitetsomkostningerne pr. stk. (KE) kr. 25.

Hvor meget udgør kapacitetsomkostningerne pr. stk., når afsætningen er 125.000 stk.?
20 kr. pr. Stk.
25 * 100.000 = 2.500.000
2.500.000 / 125.000 = 20 kr. pr. Stk.

Redegør for hvilke kapacitetsomkostninger der kan være i Shop Amok.

Husleje
Funktionærlønninger
Afskrivninger