Virksomhedens strategiske planlægning | Noter VØ

Indholdsfortegnelse
 Kap. 1 Virksomhedens strategiske planlægning
 Virksomhedens idé
 Virksomhedens mål
 Virksomhedens strategier
- 1.3.1 Porteføljestrategi
- 1.3.2 Vækststrategi
- 1.3.2 Vækststrategi
 Interessemodellen
- 1.4.1 virksomhedens Interessemodellen
- 1.4.2 Konflikter mellem virksomhedens interessenter
- 1.4.3 Styrkeforholdet mellem virksomhedens interessenter
- 1.4.4 Sammenspil og harmoni mellem virksomhedens interessenter

 Kap. 2 En virksomheds økonomistyring.
 Værdikæden
- Upstream / Downstream
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Marketing
- Økonomistyring
- Hovedindhold
- Beslutningsprocessen
- Økonomistyringens hovedområder
- Aktivitetsstyring
 Kapacitetsstyring
 Finansielstyring
- Styringsniveauer
 Strategiske
 Taktiske
 Operative
 Logistikstyring

 Kap. 3
 Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler

 Kap. 4 Registreringer ved virksomhedens etablering

 Kap. 5 Momssystemet:
- 5.2 Vareregnskab
- Konto føring af vareslag.
- Kontoføring af salgsmoms (passiv, kreditsaldo)
- Varekøb
- Kontoføring af købs moms.
- Vareforbrug.
- 5.3: Regnskab med andre eksterne omkostninger (debetsaldo)
- Momsregler for eksterne omkostninger:
- 5.4 Regnskab med personale omkostninger (debetsaldo)
- 5.5 Regnskab med renter m.v.
- Renteindtægter
- Renteomkostninger
- 5.6 regnskab med biler og inventar (debetsaldo) Aktiver
- 5.7 Regnskab med egenkapital (kreditsaldo) passiv Bogføres på konto nr. 13110: kapitalkonto.
- 5.7.1 kapitalindskud
- 5.7.2 Privatforbrug (Debetsaldo)
- 5.8 Regnskab med langfristede lån (kreditsaldo) Passiv
- 5.9 Momsafregning

 Kap. 6 Udarbejdelse & præsentation af årsregnskab
 Vareforbrug
- Den direkte metode
- Den indirekte metode
 Perodisering af andre eksterne omkostninger
- Andre kreditorer
 Eks. 623 Skyldigt revisor honorar pr. 31 dec. 2005
 Afskrivning på anlægsaktiver
 Afslutning af årsregnskab
- Efterpostering
 Årsregnskabets opstilling
- Artsopdeltresultatopgørelse
- Aktiver
 Anlægsaktiver
 Omsætningsaktiver
- Passiver
 Egenkapital
 Gældsforpligtelser
 Årsregnskabets formål

 Kap. 7 Produktionsvirksomhedens regnskab
 Vareregnskab
- Variable omkostninger (VO)
 Lokale omkostninger
 Produktionsomkostninger
 Distributionsomkostninger
 Administrations omkostninger
 Afslutning af årsregnskabet
 Præsentation af årsregnskabet

 Kap. 8 Årsrapport for selskaber
 Regnskabsklasser og årsrapportens indhold
- Krav til årsrapportens indhold
 Krav til årsregnskab for små virksomheder
 Resultatopgørelse
- Periodiseringsprincippet
- Nettoomsætning
- Omkostninger
 Artsopdelte
 Funktionsopdelte
- Skat af årets resultat
- Resultatopgørelsens indhold
 Balance
- Indregning, måling af aktiver og passiver
 Going concern
 Kontinuitet (konstant)
 Neutralitet
 Periodisering
 Bruttoværdi
- Anlægsaktiver
- Omsætningsaktiver
 Varebeholdning
 Tilgodehavende
 Likvide beholdninger
- Gældsforpligtelser
- Egenkapital (EK)
 Noter til årsregnskab
 8.6 anvendt regnskabspraksis
 8.7 opgørelse over bevægelse i EK (egenkapital)
 8.8 ledelsesberetning og ledelsespåtegning
 8.9 revisor påtegning

 10.1 indtægter og udbetalinger
 10.2 efterspørgsel
- 10.2.1 - efterspørgsel
- 10.2.2 - efterspørgselsdeterminanter
 10.3 afsætning
- 10.3.1 Begrebet afsætning
- 10.3.2 produkt
 Produktet
 Sortiment
- 10.3.3 pris
- Priselasticitet
- 10.3.4 Place
 Beliggenhed
 Distributionssystem
- 10.3.5 Promotion
 Reklame
 Sales promotion
 Public Relation(PR)
- 10.3.6 Parametermix
 10.4 Konkurrenceformer
- 10.4.1 Standardvare og differentierede vare
 Standardvarer

Differentierede
- 10.4.2 Homogene og heterogene markeder
 Homogent markedet
 Heterogent marked
- 10.4.3 De enkelte konkurrenceformer
 Fuldkommen konkurrence
 Monopol
 Ufuldkommen konkurrence
 10.5 Differensomsætning

 Kap 11 virksomhedens omkostninger.
 11.1 udgifter omkostninger & udbetalinger
 11.2 Kapacitets omkostninger (KO)
- 11.2.3. springvis varierende omkostninger
 11.3 Variable omkostninger
- 11.3.2 forløb
 11.4 samlede omkostninger = SO = summen af KO+VO
 11.4 samlede omkostninger = SO = summen af KO+VO
 11.6 De vigtigste omkostnings arter.
- 11.6.1 vareforbrug
 11.6.2.
- 11.6.3. lokale omkostninger
- 11.6.4 Salgsfremmende omkostninger
- 11.6.5 Afskrivninger på anlægsaktiver
- 11.6.6 Andre omkostninger
 11.7 Resultat opgørelse efter bidragsmetoden.
 11.8 Kalkulation
 11.8.1 Bidragskalkulation i en handelsvirksomhed.

 Kap. 13 Regnskabsanalysens formål

 Kap. 14 Budgettering
 Budgettes formål
 Budgetproceduren
- Den passive budgetfase
 Regnskab og statestik
 Ændringer i eksterne forudsætninger
 Ændringer i interne forudsætninger
 Foreløbigt resultbudget
- Den aktive budgetfase
 Direkte/indirekte aktivitetsbudget
 Aktivitetsbudget
 Kapacitetsomkostningsbudget
- Direkte aktivitetsbudgettering
- Direkte aktivitetsbudgettering
 Budgetudarbejdelse i en servic/Handels/produktionsvirksomhed
- Service
- Produkt
 Budgetsimulering

 Kap. 15 Logistikbegrebet- og effektivitet
 Systemet
- Produktions.
 Indkøb
 Produktion
 Distribution
 Supply Chain Management
 Strategi
 Forsyningsstrategi
 Produktionsstrategi
 Distributionsstrategi
 Koordinering af logistikken
- Centralisering
- Decentralisering
 Effektivitet
- Leveringsservice
 Leveringstid
 Leveringsservicegrad
 Leveringsoverholdelse/præcision
 Leveringssikkerhed
 Leveringsfleksibilitet
 Leveringsinformation
- Logistikomkostninger
 Lageromkostninger
 Emballage-og pakkeomkostninger
 Transportomkostninger
 Administrative logistikomkostninger
 Mangelomkostninger
 Logistikomkostningernes forløb
- Sammenhænge
- Omsætningshastighed
- Analyse af logistikomk
- Analyse af leveringsservice
 Kvalitative analyser
 Kvantitative analyser
 Gab-analyser af logistisk effektivitet
 Benchmarking

 Kap. 16 Indkøbsstyring
 Forsyningsstrategi
- Købsstrategi
 Konkurrencebaseret købsstrategi
 Samarbejdsbaseret købsstrategi
 Differentieret købsstrategi
 Indkøbsplanlægning
- Indkøbsmarketing
- Leverandør vurdering
- Indkøbsprocessen
 Udarbejdelse af indkøbsrekvistion
 Undersøgelse af lev. muligheder
 Indhentning af tilbud
 Sammenligning af tilbud
 Valg af leverandør
 Overvågning og kontrol af leverancen
 Eventuel reklamation

 Kap. 17 Lagerstyring
 Lagermotiver
 Lagerdisponering
- Periodisk indkøb (disponering)
- Indkøb (disponering) efter bestillingstidspunkt
- Forenklet lagermodel
 Optimal indkøbsstørrelse
- Den gunstige indkøbsstr. er mængden hvor summen af ordre og lageromk. er lavest pr. år.
 Lagerindretning

Uddrag
En virksomheds idé angiver de behov, som den vil dække i omgivelserne. En virksomhed skal være baseret på en grundlæggende idé.

For at finde den primære ide er det vigtigt at kende virksomhedernes svage- og stærke sider. Det bruger man SWOT- modellen til se fif. 1.1 side 13.

---

Det er en løbende og overordnet målsætning. Man kan føre vækststrategi på to måder produkt og marked. Man kan bruge Ansoffs vækstmatrice se fig. 1.4 side 19.

Salgsudvikling: øge salget på det eksisterende marked(øge markedsandelen eller øge forbrug hos ). Produktudvikling: nye produkter sker ofte på grund an den nye teknologi (kan også være nye varianter).

Markedsudvikling: nyt marked med samme produkt(eksport af produkter når der er ønsker overskud). Diversifikation: nyt produkt og marked. Brugt som risikospredning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu