Virksomhedens aktivitetsoptimering | Noter VØ

Indholdsfortegnelse
Virksomhedens aktivitetsoptimering:
• Konkurrenceformer:
• Prisfastsættelsesmetoder:
• Priselasticitet viser den relative ændring i afsætningen sat i forhold til den relative ændring i salgsprisen. Det kaldes også for prisfølsomhed:
• Grænseomsætning
• Differensomsætning
• Marginalomsætning
• Dækningsbidrag
• Differensbidraget viser den gennemsnitlige ændring, der forekommer i virksomhedens indtjening (dækningsbidrag), når aktiviteten ændres med mere end én enhed.
• Grænsebidraget viser ændringen i virksomhedens indtjening (dækningsbidrag), når aktiviteten ændres med én enhed.
• Offersynspunkt
• Forbrugersynspunkt
• Totalmetoden
o Tabelløsning:
o Grafisk løsning:
o Matematisk løsning:
• Enhedsmetode
o Tabelløsning:
o Grafisk løsning:
o Matematisk løsning:
• Differensmetoden
o Tabelløsning:
o Grafisk løsning:
o Matematisk løsning:
• Nulpunktsberegninger:
• Proportionalt
• Degressivt
• Progressivt
• Sekanten til SO er der hvor SE har minimum.
• Tangenten til SO er der hvor DOMK har minimum.
• Når man differentierer SO så får man DOMK.
- Billeder / Grafer:

Uddrag
• Konkurrenceformer:
o Fuldkommen konkurrence er en konkurrenceform med mange små udbydere på et homogent marked.

o Monopol er en konkurrenceform hvor der kun findes 1 sælger på markedet.

o Ufuldkommen konkurrence er en konkurrenceform hvor sælgerne forsøger at skabe præferencer for deres vare på et heterogent marked.

o Monopolistisk konkurrence er en konkurrenceform der er karakteriseret ved små udbydere samtidig med at den enkelte køber har præferencer for bestemte udbydere eller bestemte produkter.

• Prisfastsættelsesmetoder:
o Omkostningsbaseret prisfastsættelse er når virksomheden tager udgangspunkt i hvad det koster at producere og sælge varen og hvad de ønsker at tjene.

o Konkurrentbaseret prisfastsættelse er når virksomheden tager udgangspunkt i hvad konkurrenterne har sat af priser på tilsvarende produkter.

o Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse er når virksomheden tager udgangspunkt i den forventede sammenhæng mellem varens salgspris og afsætning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu