Virksomhedens logistik | Noter

Indholdsfortegnelse
Virksomhedens logistik:
Billeder / Grafer:

Uddrag
• En økonomisk beslutning er en beslutning, hvis konsekvenser kan måles i kroner og øre.

• Den rationelle beslutningsmodel viser, hvorledes målrettede økonomiske beslutninger bør tages og indeholder 4 faser:
o Observationsfasen er en erkendelsesfase, hvor virksomheden opdager at der er en problemstilling. Der skal samles informationer omkring problemstillingen.

o Idéformuleringsfasen er en analyserende fase, hvor virksomheden opstiller nogle mulige løsninger til de observerede problemer.

o Konsekvensbeskrivelsesfasen er en vurderingsfase, hvor virksomheden vurderer hvilke økonomiske konsekvenser hvert forslag giver. Man opstiller lønsomhedsberegninger.

o Beslutningsfasen er en fase hvor valget træffes. Virksomheden skal på baggrund af de fundne konsekvenser og alternativerne komme frem til det bedste valg.

• Der er mange forskellige beslutningstyper:
o Beslutningsniveau  Her er der er tale om en strategisk beslutning, en taktisk eller operativ beslutning.

o Styringsområde  Her er der tale om en beslutning som har noget at gøre med virksomhedens aktivitet, kapacitet eller finansiering.

o Tidshorisont  Her er der tale om en kortsigtet beslutning eller en langsigtet beslutning.

o Kompleksitet  Her er der tale om en simpel beslutning eller en sammensat beslutning.

o Graden af usikkerhed  Her er der tale om en beslutning der foreligger fuld viden som grundlag, eller om der ikke gør.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu