Virksomhedens strategiske planlægning | Noter

Indholdsfortegnelse
Kap. 1 Virksomhedens strategiske planlægning
- Virksomhedens idé
- Virksomhedens mål
- Virksomhedens strategier
1.3.1 Porteføljestrategi
1.3.2 Vækststrategi
1.3.3 konkurrencestrategi
- Interessemodellen
1.4.1 virksomhedens Interessemodellen
1.4.2 Konflikter mellem virksomhedens interessenter
1.4.3 Styrkeforholdet mellem virksomhedens interessenter
1.4.4 Sammenspil og harmoni mellem virksomhedens interessenter

Kap. 2 En virksomheds økonomistyring.
- Værdikæden
- Upstream / Downstream
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Salg og service
- Økonomistyring
- Hovedindhold
- Beslutningsprocessen
- Økonomistyringens hovedområder
- Aktivitetsstyring
- Kapacitetsstyring
- Finansielstyring
- Styringsniveauer
- Strategiske
- Taktiske
- Operative
- Logistikstyring

Kap. 3 Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler

Kap. 4 Registreringer ved virksomhedens etablering

Kap. 5 Momssystemet:
- 5.2 Vareregnskab
- 5.3: Regnskab med andre eksterne omkostninger (debetsaldo)
- 5.4 Regnskab med personale omkostninger (debetsaldo)
- 5.5 Regnskab med renter m.v.
- 5.6 regnskab med biler og inventar (debetsaldo) Aktiver
- 5.7 Regnskab med egenkapital (kreditsaldo) passiv
- 5.7.1 kapitalindskud
- 5.7.2 Privatforbrug (Debetsaldo)
- 5.8 Regnskab med langfristede lån (kreditsaldo) Passiv
- 5.9 Momsafregning

Kap. 6 Udarbejdelse & præsentation af årsregnskab
- Vareforbrug
- Den direkte metode
- Den indirekte metode
- Perodisering af andre eksterne omkostninger
- Andre kreditorer
- Eks. 623 Skyldigt revisor honorar pr. 31 dec. 2005
- Afskrivning på anlægsaktiver
- Afslutning af årsregnskab
- Efterpostering
- Årsregnskabets opstilling
- Artsopdeltresultatopgørelse
- Aktiver
- Anlægsaktiver
- Omsætningsaktiver
- Passiver
- Egenkapital
- Gældsforpligtelser
- Årsregnskabets formål

Kap. 7 Produktionsvirksomhedens regnskab
- Vareregnskab
- Variable omkostninger (VO)
- Lokale omkostninger
- Produktionsomkostninger
- Distributionsomkostninger
- Administrations omkostninger
- Afslutning af årsregnskabet
- Præsentation af årsregnskabet

Kap. 8 Årsrapport for selskaber
- Regnskabsklasser og årsrapportens indhold
- Krav til årsrapportens indhold
- Krav til årsregnskab for små virksomheder
- Resultatopgørelse
- Periodiseringsprincippet
- Nettoomsætning
- Omkostninger
- Artsopdelte
- Funktionsopdelte
- Skat af årets resultat
- Resultatopgørelsens indhold
- Balance
- Indregning, måling af aktiver og passiver
- Going concern
- Kontinuitet (konstant)
- Neutralitet
- Periodisering
- Bruttoværdi
- Anlægsaktiver
- Omsætningsaktiver
- Varebeholdning
- Tilgodehavende
- Likvide beholdninger
- Gældsforpligtelser
- Egenkapital (EK)
- Noter til årsregnskab
- 8.6 anvendt regnskabspraksis
- 8.7 opgørelse over bevægelse i EK (egenkapital)
- 8.8 ledelsesberetning og ledelsespåtegning
- 8.9 revisor påtegning

10.1 indtægter og udbetalinger
- 10.2 efterspørgsel
- 10.2.1 - efterspørgsel
- 10.2.2 - efterspørgselsdeterminanter
- 10.3 afsætning
- 10.3.1 Begrebet afsætning
- 10.3.2 produkt
- Produktet
- Sortiment
- 10.3.3 pris
- 10.3.4 Place
- Beliggenhed
- Distributionssystem
- 10.3.5 Promotion
- Reklame
- Sales promotion
- Public Relation(PR)
- 10.3.6 Parametermix
- 10.4 Konkurrenceformer
- 10.4.1 Standardvare og differentierede vare
- Standardvarer
- Differentierede
- 10.4.2 Homogene og heterogene markeder
- Homogent markedet
- Heterogent marked
- 10.4.3 De enkelte konkurrenceformer
- Fuldkommen konkurrence
- Monopol
- Ufuldkommen konkurrence
- 10.5 Differensomsætning

Kap 11 virksomhedens omkostninger.
- 11.1 udgifter omkostninger & udbetalinger
- 11.2 Kapacitets omkostninger (KO)
- 11.2.3. springvis varierende omkostninger
- 11.3 Variable omkostninger
- 11.3.2 forløb
- 11.4 samlede omkostninger = SO = summen af KO+VO
- 11.5 differensomkostninger – domk
- 11.6 De vigtigste omkostnings arter.
- 11.6.1 vareforbrug
- 11.6.2.
- 11.6.3. lokale omkostninger
- 11.6.4 Salgsfremmende omkostninger
- 11.6.5 Afskrivninger på anlægsaktiver
- 11.6.6 Andre omkostninger
- 11.7 Resultat opgørelse efter bidragsmetoden.
- 11.8 Kalkulation
- 11.8.1 Bidragskalkulation i en handelsvirksomhed.

Kap. 13 Regnskabsanalysens formål

Kap. 14 Budgettering
- Budgettes formål
- Budgetproceduren
- Den passive budgetfase
- Regnskab og statestik
- Ændringer i eksterne forudsætninger
- Ændringer i interne forudsætninger
- Foreløbigt resultbudget
- Den aktive budgetfase
- Direkte/indirekte aktivitetsbudget
- Kapacitetsomkostningsbudget
- Direkte aktivitetsbudgettering
- Indirekte aktivitetsbudgettering
- Budgetudarbejdelse i en servic/Handels/produktionsvirksomhed
- Service
- Produkt
- Budgetsimulering

Kap. 15 Logistikbegrebet- og effektivitet
- Systemet
- Produktions.
- Indkøb
- Produktion
- Distribution
- Supply Chain Management
- Strategi
- Forsyningsstrategi
- Produktionsstrategi
- Distributionsstrategi
- Koordinering af logistikken
- Centralisering
- Decentralisering
- Effektivitet
- Leveringsservice
- Leveringstid
- Leveringsservicegrad
- Leveringsoverholdelse/præcision
- Leveringssikkerhed
- Leveringsfleksibilitet
- Leveringsinformation
- Logistikomkostninger
- Lageromkostninger
- Emballage-og pakkeomkostninger
- Transportomkostninger
- Administrative logistikomkostninger
- Mangelomkostninger
- Logistikomkostningernes forløb
- Sammenhænge
- Omsætningshastighed
- Analyse af logistikomk
- Analyse af leveringsservice
- Kvalitative analyser
- Kvantitative analyser
- Gab-analyser af logistisk effektivitet
- Benchmarking

Kap. 16 Indkøbsstyring
- Forsyningsstrategi
- Købsstrategi
- Konkurrencebaseret købsstrategi
- Samarbejdsbaseret købsstrategi
- Differentieret købsstrategi
- Indkøbsplanlægning
- Indkøbsmarketing
- Leverandør vurdering
- Indkøbsprocessen
- Udarbejdelse af indkøbsrekvistion
- Undersøgelse af lev. muligheder
- Indhentning af tilbud
- Sammenligning af tilbud
- Valg af leverandør
- Overvågning og kontrol af leverancen
- Eventuel reklamation

Kap. 17 Lagerstyring
- Lagermotiver
- Lagerdisponering
- Periodisk indkøb (disponering)
- Indkøb (disponering) efter bestillingstidspunkt
- Forenklet lagermodel
- Optimal indkøbsstørrelse
- Den gunstige indkøbsstr. er mængden hvor summen af ordre og lageromk. er lavest pr. år.
- Lagerindretning

Uddrag
En virksomheds idé angiver de behov, som den vil dække i omgivelserne. En virksomhed skal være baseret på en grundlæggende idé.

For at finde den primære ide er det vigtigt at kende virksomhedernes svage- og stærke sider. Det bruger man SWOT- modellen til se fif. 1.1 side 13.

---

Det er en løbende og overordnet målsætning. Man kan føre vækststrategi på to måder produkt og marked. Man kan bruge Ansoffs vækstmatrice se fig. 1.4 side 19.

Salgsudvikling: øge salget på det eksisterende marked(øge markedsandelen eller øge forbrug hos ). Produktudvikling: nye produkter sker ofte på grund an den nye teknologi (kan også være nye varianter).

Markedsudvikling: nyt marked med samme produkt(eksport af produkter når der er ønsker overskud). Diversifikation: nyt produkt og marked. Brugt som risikospredning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu