Indholdsfortegnelse
• Omkostninger er et forbrug, altså når man tager på aktiverne.
• Kapacitetsomkostninger
• Variable omkostninger
• Samlede omkostninger omfatter kapacitetsomkostninger og variable omkostninger:
• Afskrivning er den årlige værdiforringelse.
• Kalkulation
• Grænseomkostninger
• Differensomkostninger
• Marginalomkostninger
• Sammenhæng mellem total- enheds- og differensomkostninger:
• Forbrugersynspunkt
• Offersynspunkt

Billeder / Grafer:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
 Omkostninger er et forbrug, altså når man tager på aktiverne.

o Udgiften opstår på det tidspunkt hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel.

o Udbetalingen opstår på det tidspunkt hvor virksomheden betaler for produktionsmidlet.

o Omkostningen opstår på det tidspunkt hvor virksomheden forbruger et produktionsmiddel.

 Kapacitetsomkostninger -> Omkostninger der ikke direkte er bestemt af afsætningen størrelse og sammensætning:

o Kontante kapacitetsomkostninger er hvor betalingen og forbruget sker samtidig (husleje, funktionærløn).

o Beregnede kapacitetsomkostninger er hvor betalingen og forbruget ikke sker samtidig (afskrivninger på biler og inventer).
 KO = Kapacitetsomkostninger i alt
 KE = Kapacitetsomkostninger pr. enhed