Indholdsfortegnelse
Virksomhedens omkostninger:
• Omkostninger er et forbrug, altså når man tager på aktiverne.
• Kapacitetsomkostninger
• Variable omkostninger
• Samlede omkostninger omfatter kapacitetsomkostninger og variable omkostninger:
• Afskrivning er den årlige værdiforringelse. Det kan for eksempel skyldes slitage.
• Kalkulation
• Grænseomkostninger
• Differensomkostninger
• Marginalomkostninger
• Sammenhæng mellem total- enheds- og differensomkostninger:
• Forbrugersynspunkt
• Offersynspunkt
- Billeder / Grafer:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
• Omkostninger er et forbrug, altså når man tager på aktiverne.
o Udgiften opstår på det tidspunkt hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel.
o Udbetalingen opstår på det tidspunkt hvor virksomheden betaler for produktionsmidlet.
o Omkostningen opstår på det tidspunkt hvor virksomheden forbruger et produktionsmiddel.