Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
- Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Værditilbud
- Nøgleaktiviteter
- Samarbejdspartnere

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Konkurrenter i branchen
- Nye indtrængere
- Substituerende produkter
- Kunder
- Leverandører
- Opsamling

Uddrag
I et interview i 2020 udtaler Brian Nielsen, daglig leder af Tinderbox, at det kan være relativt svært at sige, hvem Tinderbox’s primære målgruppe er.

Ifølge Brian Nielsen skyldes dette, at programmet for musikkunsterne for Tinderbox kan variere fra år til år, og dermed kan målgruppe svinge en del, da de tiltrækker forskellige målgrupper.

Brian Nielsen giver eksempelvis et eksempel, hvor han siger følgende: ”Hvis du har Rammstein et år og et andet år har en ung amerikanske artist, som tiltrækker en anden målgruppe, vil der naturligvis ske et skred i gennemsnitsaldrene”.

Dog selvom det kan være svært at vurdere præcis den primære målgruppe, udtaler Brian Nielsen, at Tinderboxs målgruppe er generelt aldersmæssigt lidt i den højre ende i forhold til andre musikfestivaler.

Ifølge Brian Nielsen ligger deres gennemsnitlige aldersgruppe på omkring 35-40 år set over det generelle publikum spektre. Dog har Tinderbox også mange unge besøgende mennesker hvert år.

Bl.a. fortæller Brian Nielsen, at de har deres EDM-scene Magicbox, hvor der kan være omkring 8-10 tusind mennesker, som dækker en stor del af de unge mennesker.

Hvis man til gengæld ser lidt mere overordnet på festivalskulturen, viser statistikker fra Danmarks Statistik, at flertallet, som har deltaget i musikfestivaler fra april til september 2019, er aldersgruppen mellem 16-24 år.

I aldersgruppen 16-24 år deltog nemlig 35%, hvorimod i aldersgruppen 35-44 år, som var Tinderboxs gennemsnitlige aldersgruppe, deltog kun 21%.

Dog selvom kun 21% i aldersgruppen 35-44 år deltog, mener sekretariatschef i interesseorganisationen Dansk Live, at festivaler i dag er blevet en statusmarkør for forskellige aldersgrupper.

Derfor er det altså ikke kun unge under 35 år, der deltager i festivaler, som det var fra 15-20 år siden. Dvs. at det er blevet meget mere normalt, at folk over 35 også deltager i de forskellige musikfestivaler, såsom Tinderbox.

Overordnet set kan vi altså på baggrund af ovenstående viden fra de forskellige interviews, statistikker og artikler konkludere, at Tinderboxs primære målgruppe er den lidt ældre aldersgruppe nemlig 35-40 årige

som Brian Nielsen udtalte i interviewet. Derudover havde Tinderbox også fokus på de unge, bl.a. havde de deres EDM-scene Magicbox, hvor flere tusind unge mennesker fester hvert år.

Dermed kan man altså også sige, at Tinderboxs sekundære målgruppe er aldersgruppen 16-24 år. Dog som Brian Nielsen også selv nævner, kan deres målgruppe variere fra år til år, da det kommer meget an på, hvilke kunstnere Tinderbox kan skaffe til at spille.