Indholdsfortegnelse
Ny ordning 1

Opgave 1 2
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum. 2

Opgave 2 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel. 2

Opgave 3 4
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark. 4
- Konkurrencemæssige positioner 6

Opgave 4 7
Diskuter følgende tre udsagn: 7
- Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser 7
- Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi 7
- Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden 7

Opgave 5 8
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring. 8

Uddrag
Tinderbox er en dansk musikfestival som afholdes i Odense og tiltrækker mange gæster og besøgende.

I 2019 var de primære besøgende på musikfestivaler rundt i landet personer i alderen 16-24, i bilag 1 kan man se at den socioøkonomiske gruppe som er de studerende som primært deltager i/til musikfestivaller som udgør 35 % af deltagerne til musikfestivaller.

Billagne vidner at den primære målgruppe for musikfestivaller er ung M/K i alderen 16-24.

Dog mener Brian Nielsen som er stifter og dagligleder af Tinderbox festival, at tinderbox festival er der en utrolig bred målgruppe som er præget af familiemennesker og unge

tinderbox er veludviklet og har flere forskellige sektioner opdelt med forskellige scener for både de unge og de ældres musik bliver spillet.

Tinderbox har mange forskellige besøgende men deres primære målgruppe er M/K i alderen 35-44

deres sekundære målgruppe er unge M/K nærlæggende studerende i alderen 16-24. samt de har tertiær målgruppe som er ældre M/K i alderen 55-64 år.

---

Tinder Box er en musikfestival som har mange muligheder som sovemuligheder, artister for hele verden og meget mere.

Men tinder Box skiller sig ud på deres unikke IDM scene, som er en scene udelukkende til at spille elektronisk musik som man ikke ser mange steder i Danmark

scenen bliver kaldt Magicbox og spiller altid højt og tiltrækker mange af de unge mennesker på festivallen.

Tinder Box har også et område kaldet Moonshine som er et stille og roligt og mere ”hyggeligt” område som ligger i en skov og har den del cocktailbarer som spiller musik som typisk er tilaler de ældre som nyder stå og snakke med en drink eller andet spiritus.

Tinder Box Aller nyeste tiltag er Groovebox som giver dig klubstemningen tilbage og spiller typisk høj 90ér musik som man kan danske og morer sig med.

På tinder box festival er der altså bredt sagt plads til alle, de har alverdens muligheder for både den unge festabe og den ældre borger som nyder noget godt musik, tinderbox er på den både meget logisk bygget op så er plads til alle slags mennesker.