Musikfestival | Brancheanalyse | Noter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusive mellemrum.
- Metodevalg:
- Delkonklusion:

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Metodevalg:
- Kundeperspektiv
- Aktivitetsperspektiv
- Finansielt perspektiv
- Delkonklusion:

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Metodevalg:
- SW-opstilling
- Stærke sider
- Svage sider

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
- Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
- Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
- Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Overordnet set så rammer festivalerne primært den danske unge målgruppe mellem 16-24 år, men udover den unge målgruppe, så prøver festivaler at ramme flere målgrupper.

Ifølge bilag 1 udgør den unge målgruppe med 35% af besøgende hvor størstedelen er studerende og mange festivaler ligger næsten lige efter de studerendes eksamener og skal derfor ofte fejres.

Festivaler og livekoncerter er i stor vækst, da der er kommet nye tendenser til, som er en helhedsoplevelse ifølge bilag 2

da helhedsoplevelser skaber gode minder resten af livet, hvilket også er en tendens til at påbegynde det traditionsdrevne og komme hvert år – som kun er et plus for Tinderbox og diverse festivaler

da det skaber flere målgrupper. Man kan her argumentere for, at der skabes et behov for festivaler, som både er egobehovet, men også det sociale behov.

---

Aktivitetsperspektiv
Nøgleaktiviteter har en særlig betydning for Tinderbox, da de skal formå at skabe traditioner og opretholde historier omkring deres festival, som ligeledes er en del af deres måde at promovere sig selv på.

Tinderbox er ikke særlig store i forhold til smukfest og Roskilde, da der er mulighed for at kunne overnatte og er derimod også lidt dyrere i forhold til Tinderbox og derfor er det vigtigt

at Tinderbox skaber interesse hos deres målgruppe og forbrugere, såsom det traditionsdrevne. Det traditionsdrevne er med til at gøre Tinderbox genkendelige og skabe historier for både Tinderbox

men også deres målgrupper, som søger denne her tiltrukne helhedsoplevelse. Sidste år havde Tinderbox skabt dette Moonshine område, som mange synes om

dette betyder også at Tinderbox har skabt et miljø på en festival, som er rart at opholde sig i, hvilket også kan resultere i, at man kommer tilbage igen de kommende år.

Ifølge bilag 5 handler det derfor også om at opretholde faciliteterne og områderne på Tinderbox, da de nye områder hver gang er med til at løfte festivalerne og så bliver der også snakket om, at logistikken kører godt på Tinderbox.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu