Musikfestival | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusive mellemrum.
- Opsamling:

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark
- Konkurrencetragtmodellen:

Uddrag
I denne opgavebesvarelse tages udgangspunkt i målgruppen 16-24-årige, hvoraf der vil foretages en generel målgruppebeskrivelse, samt udarbejdes 2 persona.

Målgruppen i alderen 16-24-årige er blot én af flere målgrupper, som tilhører Tinderbox.

Ifølge bilag 1, udgør den valgte målgruppe 35 procent af deltagerne til musikfestivalen (piger og drenge).

Det antages at denne målgruppe primært befinder sig som studerende eller lønmodtagere, eftersom der må forventes, at målgruppen har en indkomst.

Ifølge bilag 2 påvises, at: ” Vi forventer en helhedsoplevelse, når vi tager til en koncert eller et event (…) Vi tager på festival for at føle os som en del af et fællesskab - og tit har vi set det hele på Instagram, før vi ankommer”.

Der bliver også påpeget, at dét at tage på en festival, er blevet en statusmarkør. Her kobles det især i forbindelse med brugen af de unges sociale medier.

På den måde indikeres, at behovene egobehov og socialt behov dækkes. På den måde er målgruppen karakteriseret ved at foretage sociale købemotiver, hvoraf især bandwagon er gældende. Fordi en musikfestival er karakteriseret ved at foregå over flere dage, er det også en omkostningsfuld affære.

Målgruppen kan derfor også bevæge sig indover veblen, som indikerer, at deres rådighedsbeløb er stort nok til at købe dyrt.

I bilag 3 fremgår det, at festivalens målgrupper afhænger af årets musikprogram. Her belyses, at især de unge tiltrækkes, hvis amerikanske kunstnere optræder.

Den unge målgruppe er derfor tilbøjelige til at foretage impulskøb, idet der er en begrænsning på antal biletter.

Fordi ”vi tager på festival for at føle os som en del af et fællesskab”, vil der i forbindelse med køberoller være flere initiativtagere og influenter på købet. Dette er igen årsag til, at det sociale behov påvirkes.

---

Nøgleaktiviteterne er vigtige, idet de danner grundlag for, hvordan festivalen differentierer sig. Nøgleaktiviteterne danner grundlag for festivalens traditioner og mærkesager.

Her er det især de hyggelige områder som moonshine og koordineringen af scenerne, boderne og teltpladserne, der giver god omtale.

Disse nøgleaktiviteter lægger sig især op ad Place og Physical Evidence. Place fordi borgere har et behov for tryghed og sikkerhed, som opfyldes, hvis de kender til atmosfæren og placeringen.

Physical Evidence, fordi de fysiske, hyggelige og stemningsfyldte rammer er afgørende for gæstens oplevelse. Alle disse faktorer er med til at skabe helhedsoplevelsen. (værditilbud)

Deres Place og physical Evidence er altså vigtige for virksomhedens nøgleaktiviteter, som er én af de vigtigste forhold i virksomhedens forretningsmodel.

Et andet vigtigt forhold i virksomheden BMC’en er deres distributionskanaler. Via disse kanaler henvender Tinderbox sig til sine gæster via sociale medier, omtale i fjernsynet, via et ambassadørprogram og ved omtale fra tidligere besøgende gæster.

Tinderbox benytter sig altså hovedsageligt af kanaler, som promoverer deres festival på internettet. Dette er en god taktik, idet rækkeviden ud til målgruppesegmenterne er store her.

Tinderbox henvender sig primært fra 16-75-årige. Her er de største målgrupper placeret i alderen 16-54-årige.

Distributionskanalerne i BMC’en lægger sig op til promotion i de 7 p’er. Det er et vigtigt forhold for Tinderbox at promovere sig godt, idet det danner grundlag for festivalens kendskabsgrad.

Alt dette fører til fremtidige samarbejdspartnere, indtægter, traditioner, artister, omtale osv. Såfremt de ikke promoverer sig iøjnefaldende, mister de efterspørgsel og markedsandel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu