Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 3
Diskuter følgende tre udsagn:
Besvarelsen af opgave 3 må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusive mellemrum.
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi

Opgave 4
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 3 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.
- Udfordring
• Den største væsentlige udfordring for Tinderbox er at de stadig er nye indtrængere i en svær branche at finde succes i.

Uddrag
Målgruppesegmentet for Tinderbox kan være svær at segmentere da det varierer fra år til år, da det ikke altid er muligt for lederne af festivalen at booke det program som er optimalt for alle målgrupper.

Når vi snakker program, er det kunstnerne/artisterne på festivalen. De udgør stor del af målgruppens interesse i at deltage.

Eksempelvis hvis det er en gruppe af artister som eksempelvis Rammstein eller en ung amerikansk rapper/sanger

vil man kigge på to vidt forskellige målgruppesegmenter (bilag 3) da Rammstein klart vil tiltrække den ældre del af målgruppen (45-65+).

Hvorimod en amerikansk artist/sanger mest optimalt set vil tiltrække den unge del af målgruppesegmentet (16-34), da det er en genre af musik de unge lytter til og finder mest trofast for en god oplevelse på festivalen.

Den yngre del af segmentet (16-34) fokusere primært på tinderboxes EDM-scene og magicbox som samler omkring 10.000 mennesker, som dækker en stor del af det snit som deltager til festivalen.

Tinderbox anses som en festival der dækker over aldersgruppen (35-40år). For at tiltrække flest mulige målgruppesegmenter bliver der berettet analyser af personalet for at danne en form for overblik

så de kan danne sig et indblik i hvad de skal gøre anderledes og bibeholde til næste års festival.

Der er overordnet set mange punkter der definerer årets deltager til Tinderox for de fleste er det artisterne, men for andre at bibeholde den årlige tradition.

Som påvist i bilag 1 for vi hurtigt offentliggjort hvilket segment af målgruppe, musikfestivalen Tinderbox befinder sig i. I bilag 1 ser vi at den største målgruppe er i en aldersgruppe varierende fra 16-24 år

da de udgør 35% af befolkningen til musikfestivaler. Derudover er det også påvist at største mængden af de aldersgrupper der deltager til disse arrangementer, er i den studerende ende af den socioøkonomiske gruppe.