Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
- Værditilbud
- Kunderelationer
Opgave 3
- Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark
- Truslen fra nye udbydere
- Truslen fra substituerende produkter
- Kundernes forhandlingsstyrke
- Leverandørernes forhandlingsstyrke
- Konklusion

Uddrag
Tinderbox har ikke en bestemt målgruppe da denne skifter hvert år afhængig af hvilke kunstnere der er mulige for Tinderbox at få på programmet. Grundet dette svinger målgruppen fra år til år og gennemsnitsalderen ændrer sig hvert år.

Til at karakterisere målgruppen anvendes segmenteringsvariablen ”alder”. Det yngre segment er altid stort på Tinderbox da de unge fokuserer meget på EDM scenen og går mere op i selve arrangement end musikken.

Modsat de unge så lægger det ældre segment stort fokus på kunstnerprogrammet og dette er en afgørende faktor for at de ældre køber billetter.

I 2019 var 35% af alle deltagere på Tinderbox mellem 16-24 år og den næst højeste målgruppe var de 25-34-årige med 23%.

Dette viser også at det er over halvdelen af alle besøgende på festivalen er under 35 år hvilket også giver en lav gennemsnitsalder. Overordnet set har Tinderbox en gennemsnitsalder på 35-40 år.

Set ud fra de socioøkonomiske grupper på Tinderbox i 2019 var 33% studerende og 22% lønmodtagere. Generelt har danskerne fået et større rådighedsbeløb og vil gerne bruge det på oplevelser hvor de signalere hvilken gruppe de er en del af.

Prisen for Tinderbox’ billetter ligger lidt under konkurrenternes, da de er lidt nyere i branchen og ikke lige så store, men dette er helt bevidst, dette kan også være en faktor der spiller ind i forhold til de mange studerende, som ikke umiddelbart har det største rådighedsbeløb.

De ses også at største delen af deltagerne under 35 år har forældre med en lang videregående uddannelse og Ph.d. eller KVU/MVU/Bachelor hvilket også kan sammenholdes med det tidligere nævnte økonomiske aspekt i at tage på festival.

Ud fra dette kan målgrupperne også karakteriseres som værende en del af livstilsgruppe A ud fra Conzoom modellen med udgangspunkt i, at gæsterne på Tinderbox er børn til de velfunderede husejere, som der bliver hentydet til i livstilgruppe A.

Ud fra Gallups-kompas vil Tinderbox’ målgruppe være det moderne-individorienterede livsstilssegment. Kunderne er det yngre segment, hvor tiden med venner og familie vægtes højt og der bruges tid og penge på weekendture, ferier og andre aktiviteter uden for hjemme, hvilket karakteriserer de moderne-individorienterede.

Den del af befolkningen som tager på festival, er ofte også normalt synlige i det pulserende gadebillede og natteliv på cafeer, restauranter og natklubber, hvilket også passer til det moderne-individorienterede segment.

---

Det første udvalgte forhold, som har en særlig betydning for Tinderbox’ forretningsmodel er værditilbuddet. Værditilbuddet er den servicepakke som Tinderbox tilbyder sine kunder, som i denne situation både består af en kerneydelse og en række periferiydelser.

Værditilbuddet som Tinderbox tilbyder er nogle sammenhængende dage på festival med livekoncerter. Tinderbox’ kerneydelse er at opfylde behovet for en oplevelse, underholdning og socialt samvær for forbrugeren. Når Tinderbox opfylder disse behov med deres kerneydelse, er dette værdiskabende for kunden.

Udover kerneydelsen har Tinderbox en række periferiydelser, som også er en del af servicepakken, som er nogle tillægsydelser der skaber merværdi for kunderne og er en stærk side for virksomheden.

Nogle eksempler på periferiydelser kunne fx være at gæsterne har mulighed for at overnatte i telt på pladsen samt adgang til bad og toilet.

Denne periferiydelse skaber merværdi for kunderne, da dette gør det muligt for kunderne, der kommer lang væk fra at deltage i festivallen uden at skulle pendle frem og tilbage som fx til førnævnte Thy Rock.

Boderne rundt på pladsen med mulighed for at købe forskellige slags mad og drikke er også en periferiydelse, der skaber merværdi hos kunderne, der også har mulighed for at have præferencer og vælge imellem forskellige muligheder, hvilket specielt skaber merværdi for det ældre segment, hvilket er en stærk side for virksomheden, da dette segment typisk også er dem med det største rådighedsbeløb.

En periferiydelse som omfatter et andet af de 7 P’er for servicevirksomheder er prisen, da prisen på en festivalbillet hos Tinderbox er billigere end hos de store konkurrenter Roskilde Festival og Smukfest.

Tinderbox benytter prisstrategien maksimering af markedsandel. Ved at sænke prisen på billetterne opnår Tinderbox en lav bruttoavance pr. enhed, men derimod en høj avance gennem et stort salg og dermed en øget markedsandel.

Tinderbox har valgt denne prisstrategi da de stadig er nye på markedet i forhold til fx Roskilde Festival og dermed stadig er ved at opbygge relationer til forbrugerne, Dette er både en stærk og en svag side for virksomheden, at de har valgt denne prisstrategi.

Det er en stærk side da de vinder markedsandele og en bedre konkurrencesituation, men det kan også være en svag side for virksomheden, hvis ikke opnår det optimale salg af billetter, nu når prisen er sat ned i forhold til konkurrenternes.