Musikfestival | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
- Værditilbud
- Kunderelationer
- Konklusion

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark
- Konkurrencen blandt eksisterende udbydere
- Truslen fra nye udbydere
- Truslen fra substituerende produkter
- Kundernes forhandlingsstyrke
- Leverandørernes forhandlingsstyrke
- Konklusion

Uddrag
Tinderbox har ikke en bestemt målgruppe da denne skifter hvert år afhængig af hvilke kunstnere der er mulige for Tinderbox at få på programmet. Grundet dette svinger målgruppen fra år til år og gen- nemsnitsalderen ændrer sig hvert år.

Til at karakterisere målgruppen anvendes segmenteringsvariablen ”alder”. Det yngre segment er altid stort på Tinderbox da de unge fokuserer meget på EDM scenen og går mere op i selve arrangement end musikken.

Modsat de unge så lægger det ældre segment stort fokus på kunstnerprogrammet og dette er en afgørende faktor for at de ældre køber billetter.

I 2019 var 35% af alle deltagere på Tin- derbox mellem 16-24 år og den næst højeste målgruppe var de 25-34-årige med 23%.

Dette viser også at det er over halvdelen af alle besøgende på festivalen er under 35 år hvilket også giver en lav gennemsnitsalder. Overordnet set har Tinderbox en gennemsnitsalder på 35-40 år.

Set ud fra de socioøkonomiske grupper på Tinderbox i 2019 var 33% studerende og 22% lønmodta- gere.

Generelt har danskerne fået et større rådighedsbeløb og vil gerne bruge det på oplevelser hvor de signalere hvilken gruppe de er en del af.

Prisen for Tinderbox’ billetter ligger lidt under konkur- renternes, da de er lidt nyere i branchen og ikke lige så store, men dette er helt bevidst

dette kan også være en faktor der spiller ind i forhold til de mange studerende, som ikke umiddelbart har det største rådighedsbeløb.

De ses også at største delen af deltagerne under 35 år har forældre med en lang vide- regående uddannelse og Ph.d. eller KVU/MVU/Bachelor hvilket også kan sammenholdes med det tidligere nævnte økonomiske aspekt i at tage på festival.

Ud fra dette kan målgrupperne også karakteriseres som værende en del af livstilsgruppe A ud fra Conzoom modellen med udgangspunkt i, at gæsterne på Tinderbox er børn til de velfunderede hus- ejere, som der bliver hentydet til i livstilgruppe A.

Ud fra Gallups-kompas vil Tinderbox’ målgruppe være det moderne-individorienterede livsstilsseg- ment.

Kunderne er det yngre segment, hvor tiden med venner og familie vægtes højt og der bruges tid og penge på weekendture, ferier og andre aktiviteter uden for hjemme, hvilket karakteriserer de moderne-individorienterede.

Den del af befolkningen som tager på festival, er ofte også normalt syn- lige i det pulserende gadebillede og natteliv på cafeer, restauranter og natklubber, hvilket også passer til det moderne-individorienterede segment.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu