Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
- SW-opstilling:
- Marketingmix:
Opgave 3
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
Opgave 4
Konklusion

Uddrag
Opgave 1
En musikfestival er defineret som en tilbagevendende begivenhed med musik og andre aktiviteter som typisk strækker sig over flere dage på samme lokation.

Som der kan ses i Bilag 1 er størstedelen typisk 16-24 år gamle og det er typisk her man er ude at socialisere sig og enten studere eller er i gang med sabbatår.

Og som der kan ses på de festivals-besøgende som går under segmentet studerende er stort set lige så domminerende som de 16-24-årige, som bekræfter det ovenstående. Som kan ses på at de studerende typisk ligger i alderen 16-24-årige.

Dem der besøger festivaler mindst, er de 75+ årige da de typisk ikke gider ”støjen” og her kommer de typisk hvis der er nogle arrangementer/kunstnere der passer til dem dette kunne blandt andet være noget som seniorfrokost og Anne Linnet kom og spillede et par sange.

Noget andet der også kunne påvirke dem, er at deres krop muligvis også er en udfordring for dem og ikke kan holde til at sove i telt og feste på samme måde som da de var unge.

---

Kunderelationerne er ekstremt vigtige eftersom man skal vide hvad kunden efterspørger og her er en festival en servicevirksomhed da man her ikke får et fysisk produkt med hjem men derimod en forhåbentlig god og fed oplevelse.

Festivalerne i Danmark kommunikerer alle på de samme kanaler, nemlig de sociale medier som blandt andet Instagram for at fange størstedelen af deres målgruppe eftersom

det er et ”yngre” segment de har med at gøre der får alt information over deres telefon vil det her også være en oplagt mulighed for at fange dem her.

Samtidigt bliver der udført udefineret markedsføring eftersom det er på sociale medier der bliver markedsført

derfor kan folk helt ned til 12-årsalderen modtage samme reklame som de ældre eftersom reklamen bare bliver sendt ud på de sociale medier let tilgængelig.

Samarbejdspartnerne på en festival er enormt vigtigt da de bl.a. på Roskilde festival har leverandører til det hegn som skal holde ikke-betalende folk ude.

Her samarbejder Roskilde festival også med et vagtværn der sørger for at hegnet er intakt så man ikke kan vælte det.

Nøgleresurserne for festivaler er typisk fysiske ressourcer da det er scener og telte samt diverse boder og udstyr til scenerne som mikrofoner belysning af scene når mørket falder på osv.