Opgave 1: Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox

Tinderbox er en musikfestival, som bliver afholdt hver sommer i Odense. Grundet Corona har det ikke været en mulighed for festivalen at blive afholdt. Det er dog blevet en stigende trend at tage på festivaler.

Indenfor de seneste 10 år er der kommet flere festivaler til og det er blevet taget godt imod. Tidligere var det folk under 35 år som tog på festival.

I dag er det blevet til en status markør for mange aldersgrupper. Dette er svar er begrundet ud fra bilag 2.

Opgave 2: Analyser 2-3 forhold som har særlig betydning for Tinderbox’ forretningsmodel

For at analysere hvilke forhold som har særlig betydning for Tinderbox’ forretningsmodel tages der udgangspunkt i en Business Model Canvas. Her har jeg valgt at analysere forholdende – nøgleaktivitet, samarbejdspartnere og værditilbud.

Disse forhold er vigtige for Tinderbox og festivalens funktion. Valget af disse er baseret på at de har særlig betydning for Tinderbox.

De er med til at identificere hvad festivalen egentlig består af, hvem de arbejder sammen med for at det skal lykkedes og hvad er det de kan tilbyde som andre festivaler ikke kan.

Opgave 4: Diskuter tre følgende udsagn

A) Kerneydelsen for en musikfestival er de kunstnere man kommer og hører. Det er ”the main event” og hovedårsagen til at man køber en billet. Kerneydelsen er dog bygget op omkring periferiydelser.

Det er de ydelser vi som kunder ser som en ekstra bonus. Det er også via dette at de forskellige musikfestivaler kan skille sig ud fra hinanden.

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox
Opgave 1.b: Redegør for de tre p’er
- Personale:
- Physical evidence:
- Processer:

Opgave 2: Analyser 2-3 forhold som har særlig betydning for Tinderbox’ forretningsmodel
- Nøgleaktivitet:
- Samarbejdspartnere:
- Værditilbud:

Opgave 4: Diskuter tre følgende udsagn

Uddrag
Nøgleaktivitet:
Tinderbox er en meget differentieret festival. Det skal være imødekommende og muligt for alle at falde til på festivalen.

De har bl.a. gjort det muligt for folk af trække sig fra de store pladser og gå steder hen som tillader dem et pusterum.

Det er steder som Moonshine. De videreudvikler hele tiden konceptet ”Tinderbox”. Efter den store succes de har haft med de pusterum lokationer de har placeret, har de valgt at kreere endnu flere.

Dette ses i bilag 5. Udover dette har de formået at skabe sig et navn. De er steget fra tyvetusind deltagere helt op til fyrretusind deltagere. Tinderbox er i stand til at imødekomme folks præferencer.

Derfor har man også set massiv vækst til deres festival. Hvis man analyserer Tinderbox’ nøgleaktivitet ud fra værdikæden for en servicevirksomhed er der også nogle faktorer som de brilliere i. For at Tinderbox er i stand til at køre rundt har de nogle støtteaktiviteter.

De har mange menneskelige ressourcer. Dem har de skaffet via frivilligt arbejde. De frivillige hjælper med at sætte scene op, tjekke billetter, rense toiletter osv.

Dette gør det muligt for Tinderbox at have en besparelse for lønninger fremfor de frivillige tjener sig gratis adgang til festivalen.

Udover dette har de også deres ambassadører som bidrager med ”gratis” markedsføring. Dette gør Tinderbox væsentlig mere konkurrencedygtige. Dette ses i bilag 7.

En af deres primære aktiviteter som de fokuserer på, er deres service aktiviteter. Som sagt giver de deres kunder muligheden for et pusterum forskellige steder på festivalen.

Udover dette har folk mulighed for at købe mange forskellige former for mad. På Tinderbox tager man normalt hjem og sover, men for dem som kommer udenlands eller som bor langt væk giver Tinderbox dem muligheden for en teltplads.

Denne service gør at de kan tiltrække flere kunder og ikke begrænser sig. Fordi folk ikke sover på pladsen, er det muligt for de ansatte at rydde op. På den måde kan de sikre sig en renlig og imødekommende plads til den efterfølgende dag. Dette styrker deres konkurrenceevne. Dette ses i bilag 7.

Samarbejdspartnere:
Samarbejdspartnere for en festival betyder enormt meget. Hvis ikke de havde dem ville de ikke være i stand til at kunne arrangere lignende arrangement.

Tinderbox har i form af forskellige sponsorer skaffet sig nogle samarbejdspartnere. Deres hovedsponsor er Tuborg. De leverer øl til hele festivalen. Deres øvrige sponsorere er bl.a. Red Bull, Østjysk vinforsyning og Nelles coffee and wine.

Disse sponsorer/samarbejdspartnere er med til at imødekomme forskellige kunders præferencer.

Dermed skaber de også en tilfredshed blandt deres kunder. Dette medfølger en mere konkurrencedygtig festival. Dette ses i bilag 7.

Brian Nielsen som er daglig leder af Tinderbox udtaler selv at deres vigtigste samarbejdspartner er Odense kommune. De har været med til at gøre selve festivalen mulig.

Der er blevet investeret gevaldigt i Tinderbox og området det bliver afholdt i. Forholdene for at kunne holde en festival var der i forvejen. Med hjælp fra kommunen har Tinderbox kunne hæve serviceniveauet.

Der er blevet lavet kloakering, kørselsveje, strøm osv. Udover dette har de også sat den vigtigste ressource til rådighed - Tusindårsskoven. Dette ses i bilag 9.