Opgave 1: Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox

Tinderbox er en musikfestival, som bliver afholdt hver sommer i Odense. Grundet Corona har det ikke været en mulighed for festivalen at blive afholdt. Det er dog blevet en stigende trend at tage på festivaler.

Indenfor de seneste 10 år er der kommet flere festivaler til og det er blevet taget godt imod. Tidligere var det folk under 35 år som tog på festival.

I dag er det blevet til en status markør for mange aldersgrupper. Dette er svar er begrundet ud fra bilag 2.

Opgave 2: Analyser 2-3 forhold som har særlig betydning for Tinderbox’ forretningsmodel

For at analysere hvilke forhold som har særlig betydning for Tinderbox’ forretningsmodel tages der udgangspunkt i en Business Model Canvas. Her har jeg valgt at analysere forholdende – nøgleaktivitet, samarbejdspartnere og værditilbud.

Disse forhold er vigtige for Tinderbox og festivalens funktion. Valget af disse er baseret på at de har særlig betydning for Tinderbox.

De er med til at identificere hvad festivalen egentlig består af, hvem de arbejder sammen med for at det skal lykkedes og hvad er det de kan tilbyde som andre festivaler ikke kan.

Opgave 4: Diskuter tre følgende udsagn

A)

Kerneydelsen for en musikfestival er de kunstnere man kommer og hører. Det er ”the main event” og hovedårsagen til at man køber en billet. Kerneydelsen er dog bygget op omkring periferiydelser.

Det er de ydelser vi som kunder ser som en ekstra bonus. Det er også via dette at de forskellige musikfestivaler kan skille sig ud fra hinanden.

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox
Opgave 1.b: Redegør for de tre p’er
- Personale:
- Physical evidence:
- Processer:

Opgave 2: Analyser 2-3 forhold som har særlig betydning for Tinderbox’ forretningsmodel
- Nøgleaktivitet:
- Samarbejdspartnere:
- Værditilbud:

Opgave 4: Diskuter tre følgende udsagn