Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.
2. Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Værditilbud:
- Kundeperspektiv:
- Finansielt perspektiv:
3. Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Snæver konkurrence:
- Bred konkurrence:
- Præferencer på markedet
- Konkurrenceform
- Konkurrencemæssige positioner
4. Diskuter følgende tre udsagn:
5. Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Generelt set fra alle deltagende danskere i musikfestivalerne i 2019, så var det hovedsageligt aldersgruppen 16-24-årige, som havde den største deltagelse i procent i aldersgruppen med henholdsvis 35%

hvor det samtidig var de studerende, som havde den største deltage, set i forhold til sociodemografiske forhold med en procentsats på 33%, hvilket passer fint sammen med den største aldersgruppe.

Derved vil en oplagt målgruppe for Tinderbox være studerende i aldersgruppen 16-24-årige, set i forhold til bilag 1.

Det bliver i bilag 2 benævnt, at flere danskere tager på festivaler, dels grundet, at borgerne har flere penge mellem hænderne, samt at festivaller er blevet en statusmarkør for mange forskellige aldersgrupper.

Dette kan blandt andet medføre, at Tinderbox kan forvente, at det også er de ældre aldersgrupper, som kan blive en oplagt målgruppe i fremtiden, som ellers i bilag 1 var den aldersgruppe i 2019 med mindst deltagelse.

---

Tinderbox er en festival som både tilbyder hele festivaloplevelsen bestående af artister fra hele verden, barområder og sovemuligheder.

Tinderbox skiller sig ud, da de på festivalen tilbyder deres IDM-scene, Magicbox, som er en scene udelukkende til elektronisk musik.

Derudover har Tinderbox et område, som kaldes Moonshine, som er et hyggeligt område ude i skoven, hvor der er en masse barer med god musik, som nogle festivalgæster udelukkende vælger at opholde sig ved gennem hele festivalen, til trods for, at det er en musikfestival.

Det sidste nye tiltag er Groovebox, som er et område på festivalen, hvor der er kombineret klubstemning, 90’er revival og musik.

Derfor kan Tinderbox både tilbyde den ‘almindelige’ festival, hvor det er koncerterne med de kendte artister, som er i fokus, men også det mere hyggelige alternativ, hvor man sidder på forskellige bar-lignende steder og nyder den musik der omkring en.

Ifølge kulturdirektøren på Stiftstidende, Klaus Knakkergaard, så er Tinderbox bygget godt op logistisk set, måske endda den bedste i Danmark, da scenerne om områderne er placeret godt, så det ikke er til besvær for gæsterne.