Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Værditilbud
- Kanaler
- Fysiske ressourcer

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Sidste gang da Tinderbox var i gang, var der over 900.000 danskere som deltog. På dette marked findes der flere markedssegmenter, som består af aldre fra 16-75+ år.

Dog er markedssegmentet størst, ved kendetegnet alder, der hvor de unge i alderen 16-24 år befinder sig.

Denne gruppe udgør 35% af personer i gruppen der køber biletter til Tinderbox festivalen, og derfor deres primære målgruppe. Herefter bliver markedssegmenterne størrelse ved aldre, mindre og mindre jo ældre personer er.

---

Tinderbox værditilbud er en festivalpakke med flere ydelser. De tilbyder musik af både store og mindre kunstnere. Dertil er der en masse ydelser, som gør deres primære værditilbud, skaber mere værdi.

De tilbyder flere områder med musik og plads til at danse, drikke og skabe nye venskaber og muligheden for at socialisere sig.

Der eksempelvis Groovebox som er et område på festivalen, der kombinerer klubstemning, 90’er-revial og musik. Derudover har de også en magic-box.

Begge disse områder på festivalen er populære og bliver større år for år. Eftersom festivalen er over flere dage, tilbyder de også overnatning i form af telte og campingpladser. Dette gør det nemmere for køberne at deltage i festivalen som kommer langt væk fra.