Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3.

2. Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Værditilbud:
- Kundeperspektiv:
- Finansielt perspektiv:

3. Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
Snæver konkurrence:
- Samme produkt:
- Samme produktkategori:
- Samme behov:
Bred konkurrence:
- Alle produkter:
Præferencer på markedet
Konkurrenceform
Konkurrencemæssige positioner

4. Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

5. Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Generelt set fra alle deltagende danskere i musikfestivalerne i 2019, så var det hovedsageligt aldersgruppen 16-24-årige, som havde den største deltagelse i procent i aldersgruppen med henholdsvis 35%

hvor det samtidig var de studerende, som havde den største deltage, set i forhold til sociodemografiske forhold med en procentsats på 33%, hvilket passer fint sammen med den største aldersgruppe.

Derved vil en oplagt målgruppe for Tinderbox være studerende i aldersgruppen 16-24-årige, set i forhold til bilag 1.

Det bliver i bilag 2 benævnt, at flere danskere tager på festivaler, dels grundet, at borgerne har flere penge mellem hænderne, samt at festivaller er blevet en statusmarkør for mange forskellige aldersgrupper.

Dette kan blandt andet medføre, at Tinderbox kan forvente, at det også er de ældre aldersgrupper, som kan blive en oplagt målgruppe i fremtiden, som ellers i bilag 1 var den aldersgruppe i 2019 med mindst deltagelse.

Det at flere danskere tager på festivaler grundet et større rådighedsbeløb kan også hænge sammen med, at der i bilag bliver angivet, at deltagere

som har forældre med en lang videregående uddannelse, tager på festival, hvilket blandt andet også kan skyldes det økonomiske aspekt.

---

Ifølge bilag 6, så blev Brian Nielsens selskab, Down The Drain, som blandt andet står bag Northside og Tinderbox opkøbt af den amerikanske festivaloperatør Superstruct tilbage i foråret 2019.

Dette har medført, at Brian Nielsen ikke behøver at tænke på om hvorvidt et stort fremtidigt overskud kan hjælpe på den negative egenkapital, som på daværende tidspunkt var på 27,5 millioner.

Festivalsoperatøren Superstruct står en del stærkere økonomisk, hvilket for Tinderbox betyder gode udsigter for fremtiden, økonomisk.

Dette har stor betydning for Tinderbox, da den nye kapitalevne medfører, at Tinderbox kan følge med i den stigende pris på artister og andet.

Denne kapital er også med til at Tinderbox kan tilbyde en god oplevelse for gæsterne, hvor der er mulighed for at udvikle på festivalen, samtidig med, at man ikke på samme måde skal være nervøs for bundlinjen.

Disse 3 forhold har i specielt en stor betydning for Tinderboxs forretningmodel, da de er altafgørende for, at festivalen kan køre rundt.

Der er dog også andre forhold, såsom samarbejdspartnere og en velfungerende infrastruktur, som også er vigtige for at Tinderbox kan fungere.